Các sự cố về mật khẩu đã lưu trong Internet Explorer 8

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

TÓ M TẮ T


Đăng ký mật khẩu trong Internet Explorer tạo điều kiện truy cập vào các trang yêu thích của bạn, nhưng cũng cho phép bất kỳ ai sử dụng máy tính của bạn truy cập vào các trang có mật khẩu được lưu mà không biết. Trong trường hợp này, cách giải quyết tốt nhất là khóa máy tính lại (Windows + phím L) khi bạn rời khỏi bàn làm việc của mình. Bạn cũng có thể đặt mật khẩu cho màn hình bảo vệ hoặc gỡ bỏ một số mật khẩu đã lưu, hoặc thậm chí tất cả. Việc xóa bỏ các mật khẩu đã lưu cũng có thể hữu ích nếu tùy chọn Tự Động Hoàn Tất không giữ lại hay không thay đổi đúng cách.

Để bật hoặc tắt tuỳ chọn Tự Động Hoàn Tất


  1. Khởi động Internet Explorer 8.
  2. Bấm Công Cụ, sau đó bấm Tuỳ Chọn Internet.


  3. Trên Nội dung, bấm vào Cài đặt ở dưới Tự Động Hoàn Tất.


  4. Chọn hộp kiểm Hỏi tôi trước khi lưu mật khẩu, và sau đó bấm vào OK.Xóa mật khẩu đã lưu một cách riêng lẻ


  1. Mở trang Web, và sau đó bấm đúp vào hộp văn bản của người dùng.


  2. Chọn người dùng mà bạn muốn xóa, và sau đó nhấn Xóa.
  3. Bấm vào để xác nhận xoá.


Xoá tất cả mật khẩu đã lưu


  1. Khởi động Internet Explorer.
  2. Bấm An toàn rồi chọn Xoá lịch sử duyệt


  3. Trong cửa sổ Xóa lịch sử duyệt, hãy chọn Mật khẩu, và sau đó bấm vào Xóa.


Chúng tôi quan tâm tới ý kiến của bạn : Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết điều bạn nghĩ về bài viết này bằng cách sử dụng trường nhận xét nằm ở phía dưới cùng của tài liệu. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cải thiện nội dung. Cảm ơn bạn trước !