Hình ảnh các phiên bản Cập Nhật trên điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010

Áp dụng cho: Lync 2010 Phone Edition

Triệu chứng


Xem xét tình huống sau:
  • Bạn có một số điện thoại sử dụng tài khoản điện thoại khu vực phổ biến và đang chạy Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition.
  • Bạn đặt tham số EnableHotdesking đúng. Điều này cho phép người dùng đăng nhập vào điện thoại bằng cách sử dụng các tài khoản Lync Server 2010.
  • Tài khoản điện thoại khu vực phổ biến và tài khoản người dùng Lync Server 2010 được lưu trữ trong vùng khác. Các vùng có phiên bản khác nhau ảnh trên máy chủ Cập Nhật thiết bị.
  • Người dùng chuyển giữa hai tài khoản.
Trong trường hợp này, mỗi khi người dùng chuyển giữa các tài khoản máy chủ Cập Nhật thiết bị Cập Nhật hình ảnh phiên bản điện thoại không cần thiết.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau.

Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại:
Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Aastra 6721ip và Aastra 6725ip 2529978 : tháng 4 năm 2011

Cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000:
Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2529977 : tháng 4 năm 2011

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin


Để biết thêm thông tin về cách để cấu hình chung vùng điện thoại, ghé thăm website sau của Microsoft TechNet: