MS11-022: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office Web Applications 2010:12 tháng 4 năm 2011

Áp dụng cho: Excel OnlineMicrosoft Internet Information Services Media Services 3.0PowerPoint Online

GIỚI THIỆU


Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS11-022. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để có được giúp đỡ và hỗ trợ bản Cập Nhật bảo mật này

Giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ chocác giải pháp bảo mật của Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT: TechNet bảo mật khắc phục sự cố và hỗ trợgiúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:giải pháp virus và Trung tâm bảo mậthỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Điều kiện tiên quyết để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy chủ sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật sau:
2346411 MS10-079: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office Web Applications 2010:12 tháng 10 năm 2010

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi sang giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Admin.waccore.resxNot Applicable20.64717-Nov-201008:50Not Applicable
Bootedit.jsNot Applicable739.16520-Jan-201123:55Not Applicable
Bootview.jsNot Applicable630.28720-Jan-201123:55Not Applicable
Ewa.jsNot Applicable552.28526-Feb-201109:14Not Applicable
Livebooks.feature.microsoft.office.web.wac.dll14.0.5130.500079.74417-Nov-201009:05x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll14.0.5130.500063.36018-Nov-201001:26x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll14.0.5119.5000169.85613-Jul-201022:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll14.0.5119.500042.88013-Jul-201022:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll14.0.5130.500079.74418-Nov-201001:26x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll14.0.5130.500038.80018-Nov-201001:26x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll14.0.5119.5000128.89613-Jul-201022:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mosshost.dll14.0.5119.5000120.70413-Jul-201022:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll14.0.5119.5000108.41613-Jul-201022:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll14.0.5119.500059.26413-Jul-201022:47x86
Microsoft.office.web.box4.dll14.0.5130.5000722.81617-Nov-201009:05x86
Microsoft.office.web.common.dll14.0.5130.50001.079.16817-Nov-201008:52x86
Microsoft.office.web.conversion.framework.dll14.0.5136.5000124.80003-Feb-201105:28x86
Microsoft.office.web.csiwrapper.dll14.0.5136.50022.373.50426-Feb-201107:30x64
Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll14.0.5136.5000841.60003-Feb-201105:28x86
Microsoft.office.web.nativeutils.dll14.0.5136.5001136.57615-Feb-201118:13x64
Microsoft.office.web.wordviewer.dll14.0.5130.500046.97617-Nov-201009:05x86
Mpptbroadcast.jsNot Applicable20.78213-Jul-201022:39Not Applicable
Powerpointbroadcasthostwsdl.aspxNot Applicable6.99913-Jul-201022:39Not Applicable
Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspxNot Applicable15.60913-Jul-201022:39Not Applicable
Ppt.conversion.cultures.office.odf14.0.5124.50004.254.56001-Sep-201005:31Not Applicable
Ppt.edit.exp_pdf_server.dll14.0.5130.5000130.42417-Nov-201008:25x64
Ppt.edit.exp_xps_server.dll14.0.5125.500072.05608-Sep-201017:06x64
Ppt.edit.gfxserver.dll14.0.5136.50002.522.99203-Feb-201122:37x64
Ppt.edit.msores.dll14.0.5136.500172.521.60015-Feb-201120:23x64
Ppt.edit.msoserver.dll14.0.5136.500221.424.51227-Feb-201103:11x64
Ppt.edit.oartserver.dll14.0.5136.500026.596.20803-Feb-201106:31x64
Ppt.edit.ogl.dll14.0.5135.50002.098.03222-Jan-201103:15x64
Ppt.edit.ppserver.dll14.0.5136.50034.307.29609-Mar-201102:53x64
Ppt.gkpowerpoint.dll14.0.5136.50002.879.36003-Feb-201123:50x64
Ppt.office.exp_pdf_server.dll14.0.5130.5000130.42417-Nov-201008:25x64
Ppt.office.exp_xps_server.dll14.0.5125.500072.05608-Sep-201017:06x64
Ppt.office.gfxserver.dll14.0.5136.50002.522.99203-Feb-201122:37x64
Ppt.office.msores.dll14.0.5136.500172.521.60015-Feb-201120:23x64
Ppt.office.msoserver.dll14.0.5136.500221.424.51227-Feb-201103:11x64
Ppt.office.oartserver.dll14.0.5136.500026.596.20803-Feb-201106:31x64
Ppt.office.ogl.dll14.0.5135.50002.098.03222-Jan-201103:15x64
Ppt.ppserver.dll14.0.5136.50034.307.29609-Mar-201102:53x64
Presentwsdl.aspxNot Applicable10.91113-Jul-201022:39Not Applicable
Wac.box4.jsNot Applicable1.527.21908-Dec-201016:50Not Applicable
Wac.conversion.cultures.office.odf14.0.5124.50004.254.56001-Sep-201005:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ct.lex14.0.5129.5000363,00803-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_cz.lex14.0.5129.5000292.35203-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_da.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_da.lex14.0.5129.50001.554.94403-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_en.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_en.lex14.0.5129.5000475.64803-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_es.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_es.lex14.0.5129.5000145.40803-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_fr.lex14.0.5129.5000278.01603-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ge.lex14.0.5129.50001.558.01603-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_it.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_it.lex14.0.5129.5000275.45603-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_nb.lex14.0.5129.50002.655.74403-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_nl.lex14.0.5129.50001.476.09603-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_no.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_no.lex14.0.5129.50001.645.05603-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pb.lex14.0.5129.5000635.90403-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pl.lex14.0.5129.5000374.78403-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pt.lex14.0.5129.5000836.60803-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ru.lex14.0.5129.5000374.78403-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_sw.lex14.0.5129.50002.588.67203-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll14.0.5129.5000223.62403-Nov-201007:56x64
Wac.conversion.proof.mshy2_tr.lex14.0.5129.5000391.16803-Nov-201006:31Not Applicable
Wac.office.exp_pdf_server.dll14.0.5130.5000130.42417-Nov-201008:25x64
Wac.office.exp_xps_server.dll14.0.5125.500072.05608-Sep-201017:06x64
Wac.office.gfxserver.dll14.0.5136.50002.522.99203-Feb-201122:37x64
Wac.office.msores.dll14.0.5136.500172.521.60015-Feb-201120:23x64
Wac.office.msoserver.dll14.0.5136.500221.424.51227-Feb-201103:11x64
Wac.office.oartserver.dll14.0.5136.500026.596.20803-Feb-201106:31x64
Wac.office.ogl.dll14.0.5135.50002.098.03222-Jan-201103:15x64
Wac.office.onenoteserverutil.dll14.0.5128.50002.439.55207-Oct-201004:49x64
Wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf14.0.5124.50004.254.56001-Sep-201005:31Not Applicable
Wac.proofing.core.dll14.0.5131.500051.07202-Dec-201008:11x86
Wac.rsxNot Applicable20.64717-Nov-201008:50Not Applicable
Wac.word.gkword.dll14.0.5136.50003.267.45603-Feb-201123:50x64
Wac.word.sword.dll14.0.5136.50037.485.80008-Mar-201111:29x64
Wordviewer.wordviewer.jsNot Applicable439.92008-Dec-201016:52Not Applicable