Lync 2010 không thể kết nối với dịch vụ trực tuyến Lync thông qua tường lửa proxy trong chế độ cấu hình tự động

Áp dụng cho: Lync 2010

Triệu chứng


Microsoft Lync 2010 không thể kết nối với dịch vụ trực tuyến Lync thông qua tường lửa proxy khi Lync 2010 ở chế độ tự động cấu hình.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra vì bản ghi hệ thống tên miền (DNS) dịch vụ (SRV) cho các dịch vụ trực tuyến Lync chưa được giải quyết.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2496325 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".