Một số trò chơi không được liệt kê trên trang web Windows Live Family Safety


Triệu chứng


Giả sử rằng bạn cố gắng sử dụng các trang web Windows Live Family Safety để chặn hoặc cho phép các trò chơi được cài đặt trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, bạn thấy các trò chơi trong câu hỏi không được liệt kê trên trang web.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do một số trò chơi cũ và một số trò chơi có thể được cấu hình khác nhau cho người dùng không được nhận dạng của trang web an toàn gia đình.

Giải pháp


Chặn hoặc cho phép các trò chơi, tìm kiếm các trò chơi trên trang chương trình hạn chế của các trang web an toàn gia đình. Sau đó, hãy cấu hình mà bạn muốn bằng cách sử dụng các tuỳ chọn được liệt kê trên trang đó.