Bạn không thể xoá URL dài khỏi lịch sử duyệt trong Internet Explorer trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

T R IỆ U C HỨ N G

Khi bạn cố gắng xoá URL dài khỏi lịch sử duyệt của Windows Internet Explorer trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, tác vụ không thành công.

N G U YÊ N N HÂ N

Sự cố này xảy ra vì Windows Search không đảm bảo rằng URL dài hơn 425 ký tự sẽ được xoá.

G IẢ I P HÁ P

Để giải quyết sự cố này, hãy áp dụng bản cập nhật sau.

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, Windows tạo chỉ mục hệ thống tệp. Đây là tác vụ một lần, có thể mất một chút thời gian.

Thông tin về bản cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Để tải xuống bản cập nhật này, hãy ghé thăm website Windows Update sau:Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhCập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với tệp. 

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống gói dịch vụ của Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.
Ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày trong bảng sau:

  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản khắc phục sự cố được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn có các bản cập nhật.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin về tệp bổ sung dành cho Windows 7 và dành cho Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTime
Rebuildsearchindex.exe6.1.7600.168087,16804-May-201104:52
Rebuildsearchindex.exe6.1.7600.209597,16804-May-201104:32
Rebuildsearchindex.exe6.1.7601.176107,16804-May-201104:28
Rebuildsearchindex.exe6.1.7601.217207,16804-May-201104:25
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200921:26
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200921:26
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200921:25
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200921:25
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200921:27
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200921:27
Msscntrs.dll7.0.7600.1680859,39204-May-201104:52
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15
Mssph.dll7.0.7600.16808337,40804-May-201104:52
Mssphtb.dll7.0.7600.16808197,12004-May-201104:52
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15
Mssrch.dll7.0.7600.168081,401,85604-May-201104:52
Mssvp.dll7.0.7600.16808666,62404-May-201104:52
Searchfilterhost.exe7.0.7600.1680886,52804-May-201104:52
Searchindexer.exe7.0.7600.16808428,03204-May-201104:52
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.16808164,35204-May-201104:52
Tquery.dll7.0.7600.168081,553,92004-May-201104:53
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200921:26
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200921:26
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200921:25
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200921:25
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200921:27
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200921:27
Msscntrs.dll7.0.7600.2095959,39204-May-201104:35
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15
Mssph.dll7.0.7600.20959337,40804-May-201104:35
Mssphtb.dll7.0.7600.20959197,12004-May-201104:35
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15
Mssrch.dll7.0.7600.209591,401,85604-May-201104:35
Mssvp.dll7.0.7600.20959666,62404-May-201104:35
Searchfilterhost.exe7.0.7600.2095986,52804-May-201104:32
Searchindexer.exe7.0.7600.20959428,03204-May-201104:32
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.20959164,35204-May-201104:32
Tquery.dll7.0.7600.209591,554,43204-May-201104:38
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200921:26
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200921:26
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200921:25
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200921:25
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200921:27
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200921:27
Msscntrs.dll7.0.7601.1761059,39204-May-201104:32
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15
Mssph.dll7.0.7601.17610337,40804-May-201104:32
Mssphtb.dll7.0.7601.17610197,12004-May-201104:32
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15
Mssrch.dll7.0.7601.176101,401,34404-May-201104:32
Mssvp.dll7.0.7601.17610666,62404-May-201104:32
Searchfilterhost.exe7.0.7601.1761086,52804-May-201104:28
Searchindexer.exe7.0.7601.17610427,52004-May-201104:28
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.17610164,35204-May-201104:28
Tquery.dll7.0.7601.176101,549,31204-May-201104:34
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200921:26
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200921:26
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200921:25
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200921:25
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200921:27
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200921:27
Msscntrs.dll7.0.7601.2172059,39204-May-201104:30
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15
Mssph.dll7.0.7601.21720337,40804-May-201104:30
Mssphtb.dll7.0.7601.21720197,12004-May-201104:30
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15
Mssrch.dll7.0.7601.217201,401,34404-May-201104:30
Mssvp.dll7.0.7601.21720666,62404-May-201104:30
Searchfilterhost.exe7.0.7601.2172086,52804-May-201104:25
Searchindexer.exe7.0.7601.21720427,52004-May-201104:25
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.21720164,35204-May-201104:25
Tquery.dll7.0.7601.217201,549,31204-May-201104:34
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rebuildsearchindex.exe6.1.7600.168087,68004-May-201105:23x64
Rebuildsearchindex.exe6.1.7600.209597,68004-May-201105:14x64
Rebuildsearchindex.exe6.1.7601.176107,68004-May-201105:19x64
Rebuildsearchindex.exe6.1.7601.217207,68004-May-201105:18x64
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200920:43Not applicable
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200920:43Not applicable
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200920:45Not applicable
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200920:45Not applicable
Msscntrs.dll7.0.7600.1680875,26404-May-201105:28x64
Msshooks.dll7.0.7600.1638514,84814-Jul-200901:41x64
Mssitlb.dll7.0.7600.16385115,20014-Jul-200901:41x64
Mssph.dll7.0.7600.16808491,52004-May-201105:28x64
Mssphtb.dll7.0.7600.16808288,25604-May-201105:28x64
Mssprxy.dll7.0.7600.16385100,35214-Jul-200901:41x64
Mssrch.dll7.0.7600.168082,228,22404-May-201105:28x64
Mssvp.dll7.0.7600.16808779,26404-May-201105:28x64
Searchfilterhost.exe7.0.7600.16808113,66404-May-201105:24x64
Searchindexer.exe7.0.7600.16808593,40804-May-201105:24x64
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.16808249,85604-May-201105:24x64
Tquery.dll7.0.7600.168082,326,01604-May-201105:30x64
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638578,33614-Jul-200901:41x64
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200920:43Not applicable
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200920:43Not applicable
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200920:45Not applicable
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200920:45Not applicable
Msscntrs.dll7.0.7600.2095975,26404-May-201105:17x64
Msshooks.dll7.0.7600.1638514,84814-Jul-200901:41x64
Mssitlb.dll7.0.7600.16385115,20014-Jul-200901:41x64
Mssph.dll7.0.7600.20959491,52004-May-201105:17x64
Mssphtb.dll7.0.7600.20959288,25604-May-201105:17x64
Mssprxy.dll7.0.7600.16385100,35214-Jul-200901:41x64
Mssrch.dll7.0.7600.209592,228,22404-May-201105:17x64
Mssvp.dll7.0.7600.20959779,26404-May-201105:17x64
Searchfilterhost.exe7.0.7600.20959113,66404-May-201105:14x64
Searchindexer.exe7.0.7600.20959593,40804-May-201105:14x64
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.20959249,85604-May-201105:14x64
Tquery.dll7.0.7600.209592,326,52804-May-201105:18x64
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638578,33614-Jul-200901:41x64
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200920:43Not applicable
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200920:43Not applicable
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200920:45Not applicable
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200920:45Not applicable
Msscntrs.dll7.0.7601.1761075,26404-May-201105:22x64
Msshooks.dll7.0.7600.1638514,84814-Jul-200901:41x64
Mssitlb.dll7.0.7600.16385115,20014-Jul-200901:41x64
Mssph.dll7.0.7601.17610491,52004-May-201105:22x64
Mssphtb.dll7.0.7601.17610288,25604-May-201105:22x64
Mssprxy.dll7.0.7600.16385100,35214-Jul-200901:41x64
Mssrch.dll7.0.7601.176102,223,61604-May-201105:22x64
Mssvp.dll7.0.7601.17610778,75204-May-201105:22x64
Searchfilterhost.exe7.0.7601.17610113,66404-May-201105:19x64
Searchindexer.exe7.0.7601.17610591,87204-May-201105:19x64
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.17610249,85604-May-201105:19x64
Tquery.dll7.0.7601.176102,315,77604-May-201105:25x64
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638578,33614-Jul-200901:41x64
Gsrvctr.hNot applicable2,59010-Jun-200920:43Not applicable
Gsrvctr.iniNot applicable30,62810-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.hNot applicable3,10010-Jun-200920:43Not applicable
Gthrctr.iniNot applicable31,69810-Jun-200920:43Not applicable
Idxcntrs.hNot applicable4,64010-Jun-200920:45Not applicable
Idxcntrs.iniNot applicable20,69810-Jun-200920:45Not applicable
Msscntrs.dll7.0.7601.2172075,26404-May-201105:22x64
Msshooks.dll7.0.7600.1638514,84814-Jul-200901:41x64
Mssitlb.dll7.0.7600.16385115,20014-Jul-200901:41x64
Mssph.dll7.0.7601.21720491,52004-May-201105:22x64
Mssphtb.dll7.0.7601.21720288,25604-May-201105:22x64
Mssprxy.dll7.0.7600.16385100,35214-Jul-200901:41x64
Mssrch.dll7.0.7601.217202,223,61604-May-201105:22x64
Mssvp.dll7.0.7601.21720778,75204-May-201105:22x64
Searchfilterhost.exe7.0.7601.21720113,66404-May-201105:18x64
Searchindexer.exe7.0.7601.21720591,87204-May-201105:18x64
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.21720249,85604-May-201105:18x64
Tquery.dll7.0.7601.217202,315,77604-May-201105:25x64
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638578,33614-Jul-200901:41x64
Msscntrs.dll7.0.7600.1680859,39204-May-201104:52x86
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15x86
Mssph.dll7.0.7600.16808337,40804-May-201104:52x86
Mssphtb.dll7.0.7600.16808197,12004-May-201104:52x86
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15x86
Mssrch.dll7.0.7600.168081,401,85604-May-201104:52x86
Mssvp.dll7.0.7600.16808666,62404-May-201104:52x86
Searchfilterhost.exe7.0.7600.1680886,52804-May-201104:52x86
Searchindexer.exe7.0.7600.16808428,03204-May-201104:52x86
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.16808164,35204-May-201104:52x86
Tquery.dll7.0.7600.168081,553,92004-May-201104:53x86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16x86
Msscntrs.dll7.0.7600.2095959,39204-May-201104:35x86
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15x86
Mssph.dll7.0.7600.20959337,40804-May-201104:35x86
Mssphtb.dll7.0.7600.20959197,12004-May-201104:35x86
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15x86
Mssrch.dll7.0.7600.209591,401,85604-May-201104:35x86
Mssvp.dll7.0.7600.20959666,62404-May-201104:35x86
Searchfilterhost.exe7.0.7600.2095986,52804-May-201104:32x86
Searchindexer.exe7.0.7600.20959428,03204-May-201104:32x86
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.20959164,35204-May-201104:32x86
Tquery.dll7.0.7600.209591,554,43204-May-201104:38x86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16x86
Msscntrs.dll7.0.7601.1761059,39204-May-201104:32x86
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15x86
Mssph.dll7.0.7601.17610337,40804-May-201104:32x86
Mssphtb.dll7.0.7601.17610197,12004-May-201104:32x86
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15x86
Mssrch.dll7.0.7601.176101,401,34404-May-201104:32x86
Mssvp.dll7.0.7601.17610666,62404-May-201104:32x86
Searchfilterhost.exe7.0.7601.1761086,52804-May-201104:28x86
Searchindexer.exe7.0.7601.17610427,52004-May-201104:28x86
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.17610164,35204-May-201104:28x86
Tquery.dll7.0.7601.176101,549,31204-May-201104:34x86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16x86
Msscntrs.dll7.0.7601.2172059,39204-May-201104:30x86
Msshooks.dll7.0.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Mssitlb.dll7.0.7600.16385104,44814-Jul-200901:15x86
Mssph.dll7.0.7601.21720337,40804-May-201104:30x86
Mssphtb.dll7.0.7601.21720197,12004-May-201104:30x86
Mssprxy.dll7.0.7600.1638535,32814-Jul-200901:15x86
Mssrch.dll7.0.7601.217201,401,34404-May-201104:30x86
Mssvp.dll7.0.7601.21720666,62404-May-201104:30x86
Searchfilterhost.exe7.0.7601.2172086,52804-May-201104:25x86
Searchindexer.exe7.0.7601.21720427,52004-May-201104:25x86
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.21720164,35204-May-201104:25x86
Tquery.dll7.0.7601.217201,549,31204-May-201104:34x86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.1638557,34414-Jul-200901:16x86

TÌ N H T RẠ N G

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameX86_4251b5a9ef0ec6f8bfb8336c0f42da95_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21720_none_e38b70d608cb4572.manifest
File versionNot applicable
File size689
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_45910810bd8081d37cd8e63aed628e7b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_8389c11b0ee3379c.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_55a6b5e17b2bd3aa46ed670bee298007_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20959_none_81492dfdeabb9b60.manifest
File versionNot applicable
File size689
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_699058aebdbcb7df43419a47dabe1ed0_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16808_none_7cad1bc81dce7372.manifest
File versionNot applicable
File size689
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_7681ee98e292f67ab83e55d6ab7ad519_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_0a393b11c8125ccc.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_7ddeaed4039646e02e80d1074b073eb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_dc52d4342fe17a21.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_87c877745d75e927d960fb355dc8d71b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_fa6b31ec5c4429f0.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_98196f068f7bc98dd7de5390ac6f7b8e_31bf3856ad364e35_7.0.7601.17610_none_13a09f3a591d161e.manifest
File versionNot applicable
File size689
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameX86_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_bf1dfbffa23b2e03.manifest
File versionNot applicable
File size1,595
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:20
File nameX86_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_bf728978bb8072d9.manifest
File versionNot applicable
File size1,595
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_c0f186c99f70eb28.manifest
File versionNot applicable
File size1,595
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:06
File nameX86_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_c17053a8b896a6e3.manifest
File versionNot applicable
File size1,595
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:02
File nameX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16808_none_738a02977c8563e7.manifest
File versionNot applicable
File size360,533
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:27
File nameX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20959_none_73de901095caa8bd.manifest
File versionNot applicable
File size360,533
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:27
File nameX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.17610_none_755d8d6179bb210c.manifest
File versionNot applicable
File size360,533
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:27
File nameX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21720_none_75dc5a4092e0dcc7.manifest
File versionNot applicable
File size360,533
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:27
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_0c2e29793a6055f87b0eed846f2e205b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_e625bfe228bdc702.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_0e291225e97e7dc4d01e58087e5375ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_fdcbf8d21b80caf9.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_1b1aee3ed94e0e13d3e19ef85cb6ce03_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16808_none_c56eb9e44dba8830.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_305acd20da3ee4adb2e73d7651beebef_31bf3856ad364e35_7.0.7601.17610_none_46673c273dc1efeb.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_5f681f24bfd0e07d29115ba4745e3e5b_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20959_none_269681b434c59895.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_7d10b606604754856fbb2d4120348a01_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_d7a70692e0fa6bde.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_a2b86bc41b552a2545abc78b90e646d5_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21720_none_bcb803e54373e5de.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_c0bca2727ceb255f9de8046e6323b34a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_a9f5ebc949875916.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:18
File nameAmd64_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_1b3c97835a989f39.manifest
File versionNot applicable
File size1,597
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:26
File nameAmd64_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_1b9124fc73dde40f.manifest
File versionNot applicable
File size1,597
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:07
File nameAmd64_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_1d10224d57ce5c5e.manifest
File versionNot applicable
File size1,597
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:57
File nameAmd64_microsoft-windows-g..ebuild-search-index_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_1d8eef2c70f41819.manifest
File versionNot applicable
File size1,597
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:59
File nameAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16808_none_cfa89e1b34e2d51d.manifest
File versionNot applicable
File size357,514
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20959_none_cffd2b944e2819f3.manifest
File versionNot applicable
File size357,514
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.17610_none_d17c28e532189242.manifest
File versionNot applicable
File size357,514
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21720_none_d1faf5c44b3e4dfd.manifest
File versionNot applicable
File size357,514
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16808_none_d9fd486d69439718.manifest
File versionNot applicable
File size355,128
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20959_none_da51d5e68288dbee.manifest
File versionNot applicable
File size355,128
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.17610_none_dbd0d3376679543d.manifest
File versionNot applicable
File size355,128
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
File nameWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21720_none_dc4fa0167f9f0ff8.manifest
File versionNot applicable
File size355,128
Date (UTC)05-May-2011
Time (UTC)10:19
Thuộc tính

ID Bài viết: 2547666 - Xem lại Lần cuối: 24-08-2011 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi