Báo cáo tài chính năm cân bằng (36) không hiển thị đúng hình trong phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV


Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho ngôn ngữ tiếng ý (CNTT).

Triệu chứng


Giả sử rằng bạn đóng báo cáo thu nhập và cân bằng báo cáo trong phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV. Khi bạn chạy báo cáo số dư năm (36), báo cáo không hiển thị đúng hình.
Vấn đề này xảy ra trong các sản phẩm sau:
  • Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 5.0 gói dịch vụ 1

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do trường luôn được đặt như (công ty thông tin mã quốc gia) cho một nhà cung cấp. Khách hàng, trường được đặt để sử dụng mã vùng quốc gia của khách hàng chính. Bạn muốn nhà cung cấp để thực hiện mã quốc gia/vùng thẻ nhà cung cấp và khách hàng có mã quốc gia/khu vực thông tin công ty.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là chỉ nhằm khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV hoặc phiên bản Microsoft Dynamics NAV tiếp theo có chứa hotfix này.

Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.Thông tin cài đặt

Microsoft cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ, không bảo hành hoặc rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm cho một mục đích cụ thể hoặc sự. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích và các công cụ được sử dụng để tạo và quy trình gỡ lỗi. Các kỹ sư hỗ trợ Microsoft có thể giúp giải thích các chức năng của một quy trình cụ thể, nhưng chúng sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Lưu ý Trước khi cài đặt hotfix này, xác minh rằng tất cả Microsoft Navision khách người dùng đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm Microsoft Navision ứng dụng dịch vụ (NAS) khách người dùng. Bạn nên khách hàng chỉ người được đăng nhập khi bạn áp dụng hotfix này.

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có giấy phép nhà phát triển.

Chúng tôi khuyên bạn nên trương mục người dùng trong cửa sổ thông tin đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu được gán vai trò "Siêu" của bạn. Nếu tài khoản người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh rằng tài khoản người dùng có các quyền sau đây:
  • Thay đổi quyền cho các đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.
  • Quyền thực thi các đối tượng hệ thống đối tượng ID 5210 và các đối tượng hệ thống đối tượng ID 9015 .


Lưu ý Bạn không cần phải có quyền để lưu trữ dữ liệu nếu bạn phải tiến hành sửa chữa dữ liệu.

Thay đổi mã

Lưu ý Luôn kiểm tra mã khắc phục trong một môi trường được kiểm soát trước khi bạn áp dụng bản vá để sản xuất máy tính của bạn.
Để khắc phục sự cố này, thay đổi số 1 số mục dữ liệu trong báo cáo tài chính năm cân bằng (36) như sau:

Mã hiện tại

...GLAccount2 := "G/L Account";
WITH GLAccount2 DO BEGIN
// Opening Balance

// Delete the following line.
SETRANGE("Date Filter",0D,CLOSINGDATE(FYStartingDate - 1));
// End of the line.

CALCFIELDS("Net Change");
IF "Net Change" > 0 THEN BEGIN
ColumnValuesAsText[1] := RoundAmount("Net Change");
...

Thay thế mã

...WITH GLAccount2 DO BEGIN
// Opening Balance

// Add the following line.
SETRANGE("Date Filter",0D,FYStartingDate - 1);
// End of the line.

CALCFIELDS("Net Change");
IF "Net Change" > 0 THEN BEGIN
ColumnValuesAsText[1] := RoundAmount("Net Change");
...

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:
  • Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics NAV 5.0 gói dịch vụ 1

Thông tin về việc loại bỏ

Bạn không thể xoá hotfix này.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.