"Thiết bị này không thể khởi động. (Mã 10) "thông báo lỗi trong quản lý thiết bị khi bị loại 8 PCIe được cài đặt trên máy tính chạy Windows

Áp dụng cho: Windows 7

Triệu chứng


Khi bạn cài đặt thiết bị loại 8 PCIe như PCI/PCI-X PCI Express cầu trên máy tính chạy Windows, thiết bị không hoạt động. Ngoài ra, bạn sẽ thấy một lỗi hình tam giác màu vàng có dấu chấm than bang trong trình quản lý thiết bị. Khi bạn bấm đúp vào lỗi, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thiết bị này không thể khởi động. (Mã 10)

Nguyên nhân


Hiện tượng này là do thiết kế trong Windows.

Giải pháp


Để khắc phục hiện tượng này, thay thế thiết bị PCIe như PCI/PCI-X PCI Express cầu, bằng cách sử dụng thiết bị PCIe không loại 8.