Dịch vụ sập khi bạn mở một trang nếu chú thích ML cho mục hành động được quảng cáo trên trang bị thiếu trong Microsoft Dynamics NAV

Áp dụng cho: Microsoft Dynamics NAV 2009 R2Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho tất cả ngôn ngữ.

Triệu chứng


Microsoft Dynamics NAV, nếu chú thích ML cho mục hành động được quảng cáo trên một trang bị thiếu, khi bạn mở trang web, Dịch vụ sập, và bạn nhận được thông báo lỗi cho biết rằng dịch vụ hoặc không có sẵn hoặc bị mất. Hotfix này có sẵn cho các sản phẩm sau:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có kỹ thuật hỗ trợ câu hỏi, liên hệ với đối tác của bạn hoặc đăng ký trong một gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web sau của Microsoft: Bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, hãy truy cập các Web site sau Microsoft:đối tácKhách hàngTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Làm thế nào để có được hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc cập nhật tệp

Sau khi bạn yêu cầu một hotfix Microsoft Dynamics NAV, siêu liên kết sẽ được gửi cho bạn trong e-mail. E-mail sẽ chứa một liên kết và mật khẩu. Bạn có thể sử dụng các siêu liên kết để tải xuống hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc các tập tin Cập Nhật. Khi bạn bấm vào siêu liên kết, hộp thoại Tệp tải xuống – cảnh báo bảo mật mở. Sau đó, bạn được nhắc để chạy, lưu hoặc hủy bỏ tải xuống. Nếu bạn bấm chạy, các tệp bắt đầu tải xuống và trình giải nén. Bạn phải chỉ định một thư mục cho tệp mới và sau đó cung cấp mật khẩu. Nếu bạn bấm lưu, bạn phải chỉ định đường dẫn lưu tệp nén. Khi bạn mở tệp mà bạn đã lưu, bạn được nhắc chỉ định đường dẫn tệp. Sau đó, bạn phải cung cấp mật khẩu được cung cấp trong email. Nếu bạn bấm huỷ, dừng quá trình tải xuống.

Làm thế nào để cài đặt bản cập nhật tệp hoặc một hotfix Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV nền tảng hotfix và bản Cập Nhật được thực hiện có sẵn như là một tệp. Để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc bản Cập Nhật, bạn phải thay thế tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV sẵn có với hotfix hay cập nhật tệp. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Thay thế các tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống

Trong quá trình cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Dbm.dll6.0.32539.0312,64824-Jun-201116:23x86
Fin.exe6.0.32539.012,595,52824-Jun-201116:09x86
Finhlink.exe6.0.32539.0452,43224-Jun-201116:23x86
Finsql.exe6.0.32539.012,726,09624-Jun-201116:10x86
Microsoft.dynamics.nav.dotnetbridge.dll6.0.32539.0207,75224-Jun-201116:10x86
Microsoft.dynamics.nav.transformation.reporting.dll6.0.32539.0114,08024-Jun-201116:09x86
Nc_netb.dll6.0.32539.016,72024-Jun-201116:23x86
Nc_tcp.dll6.0.32539.018,76824-Jun-201116:23x86
Nc_tcps.dll6.0.32539.025,42424-Jun-201116:23x86
Ndbcs.dll6.0.32539.01,168,72024-Jun-201116:23x86
Slave.exe6.0.32539.038,22424-Jun-201116:23x86
Thay thế tệp sẵn có của Microsoft Dynamics NAV, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống. Microsoft Dynamics NAV khách truyền thống thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Classic
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Bước 2: Thay thế các tệp cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored

Trong quá trình cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll1.3.10803.59571,65624-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.dll1.3.10803.595702,42424-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll1.3.10803.595104,42424-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll1.3.10803.59534,80024-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll1.3.10803.59592,13624-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll1.3.10803.59563,48024-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll1.3.10803.59583,94424-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll1.3.10803.5952,222,08024-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll1.3.10803.5951,173,48824-Jun-201106:30x86
Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll6.0.32539.0206,73624-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.client.exe6.0.32539.0149,37624-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll1.0.559.18375,68824-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll6.0.32539.0112,54424-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll6.0.32539.0534,40024-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll6.0.32539.0358,28824-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlbNot applicable2,68024-Jun-201112:44Not applicable
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.32539.02,017,15224-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.32539.0595,83224-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.32539.042,88024-Jun-201116:09x86
Microsoft.office.interop.outlook.dll10.0.4504.0395,13624-Jun-201116:23x86
Để thay thế các tệp này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV RoleTailored khách hàng. Khách hàng Microsoft Dynamics NAV RoleTailored thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored khách hàng
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV RoleTailored khách hàng.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Bước 3: Thay thế các tệp trong quá trình cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics NAV

Trong cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics NAV, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Httpcfg.exe5.2.3790.022,35224-Jun-201116:23x86
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.32539.02,017,15224-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll6.0.32539.0632,69624-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.server.exe6.0.32539.0141,18424-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.service.dll6.0.32539.0145,28024-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll6.0.32539.075,66424-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll6.0.32539.0149,40024-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.32539.0595,83224-Jun-201116:09x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.32539.042,88024-Jun-201116:08x86
Nclcsrt.etxNot applicable90,32924-Jun-201108:59Not applicable
Nclcsrt.stxNot applicable92,12824-Jun-201108:59Not applicable
Nclcsrts.dll6.0.32539.01,444,17624-Jun-201116:23x86
Ndbcs.dll6.0.32539.01,168,72024-Jun-201116:23x86
Để thay thế các tệp này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ngăn chặn máy chủ Microsoft Dynamics NAV.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV Server. Máy chủ Microsoft Dynamics NAV thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV Server.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
 6. Khởi động máy chủ Microsoft Dynamics NAV.

Bước 4: Thay thế các tệp trong quá trình cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV

Nếu bạn có Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng được cài đặt, thay thế các tệp sau đây trong quá trình cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV bằng cách sử dụng các hotfix hay cập nhật tệp.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Dbm.dll6.0.32539.0312,64824-Jun-201116:23x86
Nas.exe6.0.32539.02,189,64024-Jun-201116:09x86
Nassql.exe6.0.32539.02,293,58424-Jun-201116:10x86
Ndbcs.dll6.0.32539.01,168,72024-Jun-201116:23x86
Slave.exe6.0.32539.038,22424-Jun-201116:23x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau.
 1. Ngăn chặn máy chủ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng. Máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Application Server
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
 6. Khởi động máy chủ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng.

Bước 5: Thay thế các tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK

Nếu bạn đã cài đặt của Microsoft Dynamics NAV SDK, thay thế các tệp sau đây.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Cf.hNot applicable57,95024-Jun-201112:43Not applicable
Cfront.dll6.0.32539.01,418,57624-Jun-201116:23x86
Cfront.ocx6.0.32539.0112,46424-Jun-201116:23x86
Cfrontsql.dll6.0.32539.01,631,57624-Jun-201116:23x86
Libload.cNot applicable31,71824-Jun-201106:52Not applicable
Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.dll6.0.32539.0182,16824-Jun-201116:10x86
Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.xmlNot applicable443,04524-Jun-201107:18Not applicable
Sample.cNot applicable28,71824-Jun-201106:52Not applicable
Sample.exe6.0.32539.032,59224-Jun-201116:23x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau.
 1. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK. Microsoft Dynamics NAV SDK thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\CFRONT
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\Communication thành phần
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\Communication thành phần
 2. Chọn SDK để Cập Nhật, C/trước hoặc phụ kiện thông tin.
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK phù hợp.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
Chú ý Nếu bạn đã tải xuống hotfix hoặc bản Cập Nhật cho các cấu phần kết nối, bạn phải đăng ký tập tin .dll riêng.

Bước 6: Thay thế các tệp cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC

Nếu bạn đã cài đặt điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC, thay thế các tệp sau đây trong quá trình cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Cfront.dll6.0.32539.01,418,57624-Jun-201116:23x86
Dbm.dll6.0.32539.0312,64824-Jun-201116:23x86
Nc_netb.dll6.0.32539.016,72024-Jun-201116:24x86
Nc_tcp.dll6.0.32539.018,76824-Jun-201116:23x86
Nc_tcps.dll6.0.32539.025,42424-Jun-201116:24x86
Nodbc.dll6.0.32539.02,144,08024-Jun-201116:23x86
Nodbc.xmlNot applicable1.20925-Aug-200916:43Not applicable
Nodbccfg.cfg6.0.32539.0726,01624-Jun-201108:24Not applicable
Nodbccfg.xmlNot applicable2.538 người09-Mar-201106:30Not applicable
Slave.exe6.0.32539.038,22424-Jun-201116:23x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau.
 1. Xác định thư mục cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC. Trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\ODBC
 2. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 3. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC.
 4. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Lưu ý đặc biệt cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Trước khi bạn áp dụng hotfix này cài đặt Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1, đảm bảo rằng cài đặt hiện tại của Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 có xây dựng số 32074 hoặc sau một số xây dựng. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft, tùy thuộc vào việc bạn có một đối tác hoặc khách hàng:đối tácHợp Hotfix phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 và Microsoft Dynamics NAV 2009 R2khách hàng Tích hợp Hotfix phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 và Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Nếu mã số đóng gói cài đặt Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 hiện tại là 32074 chưa, bạn phải thực hiện một trong các bước sau trước khi bạn có thể cài đặt hotfix này:
 • Cài đặt hotfix 2496107. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft: 2496107 nền tảng hotfix nguyên tệp cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Thực hiện nâng cấp giải pháp cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện nâng cấp giải pháp từ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, hãy ghé thăm website sau của Microsoft: cài đặt và nâng cấp hướng dẫn cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Để biết thông tin về cách tìm mã số đóng gói trong Microsoft Dynamics NAV, ghé thăm một web site sau của Microsoft, tùy thuộc vào việc bạn có một đối tác hoặc khách hàng:đối táclàm thế nào để xây dựng số trong Microsoft Dynamics NAV Khách hànglàm thế nào để tìm số xây dựng trong Microsoft Dynamics NAV

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung


Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Tham khảo


VSTF DynamicsNAV SE: 271082
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.