Các "lỗi: họp URL không hợp lệ." thông báo lỗi không được dịch sang ngôn ngữ được chọn trong Lync Server 2010

Áp dụng cho: Lync Server 2010 Enterprise EditionLync Server 2010 Standard Edition

Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:
  • Bạn truy cập vào một URL không hợp lệ hội nghị trong một môi trường Microsoft Lync Server 2010. Sau đó, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
    Lỗi: Họp URL không hợp lệ.
  • Bạn chọn một ngôn ngữ khác từ danh sách ngôn ngữ.
Trong trường hợp này, bạn muốn thông báo lỗi được dịch sang ngôn ngữ đã chọn. Tuy nhiên, thông báo lỗi vẫn hiển thị bằng tiếng Anh.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do Lync Server 2010 không thay đổi ngôn ngữ của chuỗi trong tệp nguồn trang Web mặc định.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2571547 Mô tả gói Cập Nhật cho Lync Server 2010, máy chủ cấu phần Web: tháng 7 năm 2011