lỗi dừng "0x0000000A" khi bạn thực hiện theo dõi ETW trình điều khiển Afd.sys trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Áp dụng cho: Windows 7 StarterWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Bạn không chắc rằng đây có phải là bản vá chính xác? Chúng tôi đã thêm sự cố này vào chuẩn đoán kết xuất bộ nhớ để có thể xác nhận.

Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:
 • Bạn có một máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • Bạn cài đặt một hoặc nhiều truyền tải trình điều khiển giao diện tải điều khiển bộ lọc trên máy tính.
 • Bạn bật tính năng sự kiện theo dõi cho Windows (ETW) để thực hiện theo dõi ETW trình điều khiển Afd.sys.
Trong trường hợp này, máy tính khởi động lại đột ngột. Ngoài ra, bạn nhận được một thông báo lỗi dừng giống như sau:
DỪNG: 0x0000000A (parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Chú ý
 • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.
 • Không phải tất cả lỗi dừng "0x0000000A" đều do sự cố này.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra bởi vì trình điều khiển Afd.sys không chính xác thực hiện một kiểu dữ liệu cho địa chỉ IP nguồn.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng. Chú ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Gói dịch vụ 1 (SP1) của Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về Gói dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Các hotfix Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được cung cấp trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelNhánh dịch vụ
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Afd.sys6.1.7600.21010338,94416-Jul-201102:16x86
Afd.sys6.1.7601.21772338,94416-Jul-201102:42x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Afd.sys6.1.7600.21010499,71216-Jul-201102:41x64
Afd.sys6.1.7601.21772499,20016-Jul-201102:35x64
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 – dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Afd.sys6.1.7600.210101,115,64816-Jul-201101:46IA-64
Afd.sys6.1.7601.217721,115,64816-Jul-201101:51IA-64

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,773
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameX86_14d61fcdfba34de6102bb11482e45d65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_bab19511c7bf0803.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameX86_647b394b5df01e1c8513adca2d946cbd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_4164dfd2a5899f45.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_d88ec522d8aa3746.manifest
File versionNot applicable
File size73,506
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:55
NềnNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_da366b12d5ff4a44.manifest
File versionNot applicable
File size73,506
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:29
NềnNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_331876f9ebc6f9f7dbea48a84f437b02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_92cc664c249a0be3.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameAmd64_4b1aa06e922368a351d9232f7a90b9a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_9753174460230ca9.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_34ad60a69107a87c.manifest
File versionNot applicable
File size73,510
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:59
NềnNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_365506968e5cbb7a.manifest
File versionNot applicable
File size73,510
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:22
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,215
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 – dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_106cecae33f3ce98e8ddf17ee47ce924_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_6a6e04570a608530.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameIa64_4b0333e26efdb472d2cf71468b581da7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_f9bb36dc00552b9e.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_d8906918d8a84042.manifest
File versionNot applicable
File size73,508
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:48
NềnNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_da380f08d5fd5340.manifest
File versionNot applicable
File size73,508
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:15
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2.168 người
Date (UTC)18-Jul-2011
Time (UTC)23:12
NềnNot applicable