Lỗi xảy ra khi bạn chọn cây phân tích trong bảng điều khiển dịch vụ PerformancePoint

Áp dụng cho: PerformancePoint Services for SharePoint 2010

Triệu chứng


Khi bạn đặt tùy chọn ngôn ngữ tiếng Anh (Mỹ) của trang cài đặt vùng, Dịch vụ PerformancePoint Microsoft, và sau đó bạn chọn cây phân tích trong bảng điều khiển, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Ngoại lệ xảy ra khi phân tích ô trong cây phân tích.

Lưu ý Sự cố này xảy ra sau khi bạn áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức (KB) 2597069.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, áp dụng bản Cập Nhật sau:

2597936 mô tả về các dịch vụ PerformancePoint cho gói hotfix SharePoint Server 2010 (Acsrvwfe-x-none.msp): ngày 28 tháng 10 năm 2012

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".