Mô tả gói hotfix Office Project Server 2007 (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng 11 năm 2011

Áp dụng cho: Microsoft Office Project Server 2007

Tóm tắt


Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Office Project Server 2007 đề ngày 11 tháng 10 năm 2012.

GIỚI THIỆU


Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Xem xét tình huống sau:
  • Bạn đặt tin ngoài hai cho mỗi tên miền trong một môi trường nhóm nhiều.
  • Bạn cài đặt Office Project Server 2007 trong môi trường.
  • Bạn đồng bộ hoá Active Directory từ máy chủ dự án cho một nhóm riêng biệt trong thông tin bên ngoài.
  Trong trường hợp này, người sử dụng trong khu rừng riêng không được đồng bộ.
 • Giả sử bạn mở một dự án trong Microsoft Office Project Professional 2007. Sau đó, bạn cố gắng lưu và xuất bản dự án. Trong trường hợp này, hoạt động xuất bản không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Vi phạm giới hạn khoá chính 'PK_MSP_PROJECT_CALENDARS'. Không thể chèn khoá trùng lặp trong đối tượng ' dbo. MSP_PROJECT_CALENDARS'. & #xD; & #xA; Lệnh đã kết thúc.
 • Ngoại lệ xảy ra khi bạn cố gắng để cập nhật công việc khó khăn ngày kế hoạch dự án bằng cách sử dụng một công cụ giao diện máy chủ dự án (PSI) trên máy chủ dự án.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.


Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.


Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:
Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có bộ Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 2 hoặc gói Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 3 cài đặt để áp dụng gói hotfix này.


Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
949583 cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho sản phẩm máy chủ Office 2007

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Gói hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Gói hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các
Tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.



32-bit
Download information

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Pjsrvapppjsrvwfe2007-kb2598228-fullfile-x86-glb.exe12.0.6670.50009,896,8089-Nov-120:03

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp dụng4,327,4247-Nov-1218:41
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp dụng5,956,0967-Nov-1218:41

Thông tin Pjsrvapp-x-none.msp tệp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dataedit.dll12.0.6668.5000380,92817-Oct-121:01
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6670.50004,422,2246-Nov-1214:45
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6600.1000120,68831-May-119:30
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Oct-1215:20
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6669.5000342,60824-Oct-126:47
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6600.1000386,92831-May-119:30
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6662.5000121,44810-Jun-1215:06
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6669.5000846,41624-Oct-126:51
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Sep-1111:34

Thông tin Pjsrvwfe-x-none.msp tệp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34431-May-119:30
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6600.1000178,03231-May-119:30
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6670.50004,422,2246-Nov-1214:45
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Oct-1215:20
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58421-Sep-1111:34
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6650.50002,238,37630-Aug-1122:04
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6662.5000121,44810-Jun-1215:06
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6669.5000846,41624-Oct-126:51

64-bit

Thông tin tải xuống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Pjsrvapppjsrvwfe2007-kb2598228-fullfile-x64-glb.exe12.0.6670.500010,206,9849-Nov-120:02

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp dụng4,704,2567-Nov-1218:30
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp dụng6,334,4647-Nov-1218:30

Thông tin Pjsrvapp-x-none.msp tệp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dataedit.dll12.0.6668.5000380,92817-Oct-121:00
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6670.50004,422,2246-Nov-1214:44
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6600.1000120,68826-May-1113:46
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Oct-1215:19
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6669.5000342,60824-Oct-126:41
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6600.1000386,92826-May-1113:46
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6662.5000121,4486-Jun-1223:05
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6669.5000846,41624-Oct-126:50
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Sep-1111:34

Thông tin Pjsrvwfe-x-none.msp tệp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34426-May-1113:46
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6600.1000178,03226-May-1113:46
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6670.50004,422,2246-Nov-1214:44
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Oct-1215:19
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58419-Sep-1117:15
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6606.10002,238,37622-Jul-115:44
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6662.5000121,4486-Jun-1223:05
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6669.5000846,41624-Oct-126:50



Tham khảo


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft