Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): ngày 26 tháng 11 năm 2012

Áp dụng cho: SharePoint Server 2010

Tóm tắt


Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010 ngày 26 tháng 6 năm 2012.

GIỚI THIỆU


  • Phần đính kèm không bị xoá khỏi danh sách khi biểu mẫu danh sách tùy chỉnh bằng cách sử dụng Microsoft InfoPath Designer 2010.
  • Giả sử bạn xuất bản một mẫu InfoPath và tạo thông .aspx trang chứa điều khiển XmlFormView Hiển thị các hình thức. Ngoài ra, giả sử rằng bạn thêm một nút gây ra một postback .aspx trang, và bạn cũng có thêm quản lý mã trang .aspx. Khi bạn bấm vào nút, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
    Một số thao tác chỉnh sửa qua trên biểu mẫu có thể bị mất.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết này, bạn phải áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) 2596998. Ngoài ra, bạn phải xoá bộ nhớ cache của Windows Internet Explorer.

Lưu ý Để biết thêm thông tin về bài viết trong KB 2596998, bấm số bài viết sau:
2596998 mô tả gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 13 tháng 12 năm 2011

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Gói hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Gói hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.


x64


Thông tin tải xuống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Officeserver2010-kb2598380-fullfile-x64-glb.exe14.0.6123.50004,734,48812-Jun-128:52

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Ifswfe-x-none.mspKhông áp dụng4,590,59211-Jun-1221:01


Ifswfe-x-none.msp information
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Htmlchkr.dll14.0.6123.50001,197,6968-Jun-1212:17
Microsoft.office.infopath.server.administration.commandline.dll14.0.6123.500012,9046-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.dll14.0.6123.50002,972,2646-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.host.dll14.0.6123.500015,4646-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.intl.dll14.0.6123.5000199,2726-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.pages.dll14.0.6123.500047,7206-Jun-125:07


Tham khảo


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft