Không thể in từ lệnh hoặc chương trình MS-DOS máy in USB


Triệu chứng


Khi bạn sử dụng cửa sổ MS-DOS hoặc ́ chạy MS-DOS chương trình, bạn có thể in tới máy in sử dụng kết nối toàn cầu nối Bus (USB).

Nguyên nhân


Epson Mỹ đã xác nhận rằng một số bút màu và hình ảnh bút nhóm phun máy in sử dụng kết nối USB không tương thích với một số chương trình ́ chạy MS-DOS.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, chọn một mẫu Epson LQ tương thích hoặc kim in với máy in của bạn. Tuy nhiên, trình ́ chạy MS-DOS phải bao gồm các trình điều khiển cho máy in. Khi bạn in từ lệnh hoặc lpt1.dos, cổng không hỗ trợ. Nếu máy in bao gồm cả song song và giao diện USB, kết nối máy in sử dụng cổng song song.

Thông tin Bổ sung


Vui lòng truy cập trang Epson Mỹ hỗ trợ Web để biết thêm thông tin về máy in cụ thể:Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Microsoft không đảm bảo độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.