Cài đặt Windows 7 trên máy Mac bằng Boot Camp

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Tóm tắt


Có 1 giải pháp dành cho những người dùng máy Mac cần sử dụng PC tại nơi làm việc, tại nhà hay với các ứng dụng cụ thể. Bằng cách sử dụng Boot Camp Assistant, bạn có thể cài đặt Windows 7 trên máy Mac dùng chip Intel trong phân vùng riêng của máy. Bạn sẽ có một hệ thống khởi động kép với Mac OS trên một phân vùng và Windows trên một phân vùng khác. Hãy xem các điều kiện tiên quyết bên dưới để biết bạn cần những gì để thực hiện điều này.


Điều kiện tiên quyết:

  1. Đã cài đặt tất cả các bản cập nhật vi chương trình trên máy Mac của bạn
  2. Một DVD cài đặt Windows 7 có ID sản phẩm (Phiên bản đầy đủ chứ không phải Phiên bản nâng cấp)
    Nếu chưa có Windows 7, bạn có thể mua trên mạng tại Microsoft Store.
  3. Một DVD cài đặt Mac OS X Snow Leopard hoặc Mac OS X Lion
  4. Một bản sao của phiên bản Boot Camp 3.3 (4.0 đối với Mac OS X Lion)

Thông tin Bổ sung


Để cài đặt Windows trên máy Mac của bạn bằng Boot Camp, hãy làm theo các bước dưới đây theo thứ tự được liệt kê:

Lưu ý:
  • Đảm bảo sao lưu tất cả dữ liệu của bạn trước khi thực hiện các bước trong bài viết này.
  • In bài viết này ra để làm tài liệu tham khảo khi cài đặt Windows.
1. Mở Finder (Trình tìm kiếm) và chuyển tới Applications (Ứng dụng) -> Utilities (Tiện ích) và bấm đúp vào Boot Camp Assistant.
 
Boot Camp Assistant
 
2. Bấm vào Continue (Tiếp tục) trên cửa sổ giới thiệu ban đầu.

3. Đặt dung lượng phân vùng để cài đặt Windows. Để thay đổi dung lượng phân vùng dành cho Windows 7, hãy nhấp vào thanh chia nhỏ giữa Mac OS và Windows rồi kéo về bên trái.

Lưu ý: Windows 7 yêu cầu phải có ít nhất 16 GB dung lượng ổ đĩa cứng để cài đặt. Tuy nhiên xin lưu ý rằng dung lượng này còn cần để chứa bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt cũng như các tài liệu đã lưu của bạn. Vì thế, bạn nên đặt dung lượng này là 40 GB trở lên (tùy vào số lượng các ứng dụng mà bạn định cài đặt). Ví dụ: Microsoft Office 2010 Professional cần khoảng 3 GB để cài đặt. 

Tạo một phân vùng
 
4. Sau khi bạn quyết định được dung lượng dành cho Windows 7, hãy bấm vào nút Partition (Phân vùng) hoặc chỉ cần bấm vào nút Divide Equally (Chia đều) để chia đều các phân vùng.

Phân vùng

5. Sau khi tạo phân vùng, bạn sẽ có một biểu tượng ổ đĩa BOOTCAMP mới trên màn hình máy tính của mình.

Biểu tượng Boot Camp

6. Tiếp theo, cho đĩa DVD Windows 7 vào và bấm nút Start Installation (Bắt đầu cài đặt) .

Bắt đầu cài đặt

7. Máy Mac của bạn sẽ khởi động lại, sau đó khởi động DVD Windows 7. Một cửa sổ sẽ nhắc bạn chọn phân vùng nào bạn muốn cài đặt Windows. Chọn phân vùng có nhãn BOOTCAMP. Sau đó, bấm vào Drive options (advanced) (Tùy chọn ổ đĩa (nâng cao)).

Đang cài đặt

8. Với ổ đĩa BOOTCAMP  vẫn được chọn, hãy bấm vào Format (Định dạng).

Định dạng

9. Bấm vào OK khi xuất hiện thông báo cho biết tệp sẽ bị mất. Lưu ý: (Phân vùng mới sẽ không chứa bất kỳ tệp nào).

Cảnh báo

10. Windows 7 sẽ bắt đầu cài đặt, trong quá trình cài đặt, hệ thống của bạn sẽ khởi động lại. Khi hệ thống khởi động lại, bạn cần lấy đĩa DVD Windows 7 ra.

Trạng thái


11. Khi đĩa DVD Windows 7 đã được lấy ra, máy Mac của bạn sẽ tự động khởi động trở lại Windows 7 và quá trình cài đặt sẽ tiếp tục. Bạn sẽ được nhắc chọn ngôn ngữ, bố cục bàn phím, ID sản phẩm, v.v. Bạn hãy làm theo mọi hướng dẫn bổ sung để hoàn thành quá trình cài đặt Windows 7. 

12. Sau khi cài đặt xong Windows, hãy cho đĩa DVD MAC OS vào và chọn RunSetup.exe khi được nhắc.

Tự động chạy

13. Bấm vào Next (Tiếp theo) khi trình cài đặt Boot Camp chạy. 

Trình cài đặt Boot Camp

14. Chọn I accept the terms in the license agreement (Tôi chấp nhận các điều khoản trong thoả thuận cấp phép) rồi bấm Next (Tiếp theo).

Giấy phép Boot Camp

15. Đảm bảo rằng bạn đã chọn Apple Software Update (Cập nhật phần mềm Apple)cho Windows, sau đó bấm vào Install (Cài đặt).

Tính năng Boot Camp

16. Trình cài đặt Boot Camp sẽ cài đặt tất cả các trình điều khiển cần thiết. 

Cập nhật phần mềm Apple

17. Thông báo sẽ hiển thị mỗi khi cài đặt xong một trình điều khiển.

Đang cài đặt trình điều khiển

18. Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt trình điều khiển, hãy bấm vào Finish (Hoàn thành).

Trình cài đặt Boot Camp đã cài đặt xong

19. Bạn sẽ được nhắc khởi động lại, hãy lấy đĩa DVD OS X ra khỏi ổ đĩa rồi bấm vào Yes (Có) để khởi động lại.

Khởi động lại Boot Camp

20. Khi máy Mac của bạn khởi động, hãy nhấn và giữ phím ALT  để chọn Hệ điều hành mà bạn muốn khởi động.  (Nếu bạn không nhấn nút Windows, theo mặc định, máy Mac của bạn sẽ khởi động Mac OS.)

Biểu tượng ổ đĩa Windows


 
 
Các liên kết khác

Truy cập Microsoft Store để tìm các gói Phần mềm hoặc các bản Cập nhật cho phần mềm hiện tại của bạn hoặc để tìm kiếm các phần mềm bổ sung.

Hãy bắt đầu với OneDrive. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy xem cách: Tạo tài khoản OneDrive.

Nếu bạn muốn Di chuyển tệp từ máy Mac sang PC, hãy xem Di chuyển tệp từ máy Mac sang PC

Nếu bạn mới dùng PC và muốn tìm hiểu xem ứng dụng nào trên PC tương ứng với ứng dụng trên MAC, hãy xem: Tôi sẽ dùng những ứng dụng nào trên Windows sau khi chuyển sang từ máy MAC?