Các thuộc tính MailboxStatistics không được cập nhật khi người dùng sử dụng máy khách POP3 hoặc IMAP4 để truy cập hộp thư trong môi trường Exchange 2010

Áp dụng cho: Microsoft Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Triệu chứng


Khi người dùng đăng nhập vào hộp thư Microsoft Exchange 2010 bằng cách sử dụng POP3 hoặc IMAP4 khách, LastLogonTime, LastLogoffTime,LastLoggedOnUserAccount thuộc tính của hộp thư không được Cập Nhật. Do đó, lệnh Get-MailboxStatistics trả về một giá trị không chính xác khi bạn chạy lệnh để yêu cầu các thuộc tính.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra vì Exchange lưu trữ không dây máy khách POP3 và IMAP4 khách hàng.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2661854 mô tả Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 2

Thông tin


Để biết thêm thông tin về các thuộc tính MailboxStatistics, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về Exchange 2010 lưu trữ, hãy ghé thăm website sau của Microsoft: