Câu hỏi thường gặp về thư mục công việc

Khi bạn sử dụng Thư mục công việc để lưu trữ các tệp công việc, bạn sẽ có thể truy cập chúng từ tất cả các PC và thiết bị của mình – ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về Thư mục công việc trong Windows 10 và ứng dụng Thư mục công việc cho iOS và Android.

Làm cách nào để thiết lập Thư mục công việc trong Windows 10 hoặc ứng dụng Thư mục công việc?
Các nút có tác dụng gì trong ứng dụng Thư mục công việc?
Các tệp của tôi được lưu trữ ở đâu?
Làm cách nào để di chuyển Thư mục công việc tới một vị trí khác trên PC?
Tại sao tôi không thể di chuyển Thư mục công việc tới một số vị trí trên PC?
Tôi có thể sử dụng tệp trong Thư mục công việc trên điện thoại hoặc máy tính bảng khi tôi không kết nối với Internet không?
Tôi có thể tải tệp lên ứng dụng Thư mục công việc không?
Làm cách nào để mở tệp trong Thư mục công việc bằng các ứng dụng khác?
Làm cách nào để mở tệp trong Thư mục công việc từ các ứng dụng Office trên Windows 10?
Làm cách nào để biết các tệp có được cập nhật hay không?
Tại sao tên tệp trong Thư mục công việc lại có màu xanh lục trong Windows 10?
Làm cách nào để giải mã tệp trong Thư mục công việc trên Windows 10?
Tại sao tôi phải nhập mật khẩu nhiều lần cho Thư mục công việc trong Windows 10?
Ứng dụng Thư mục công việc giúp bảo vệ dữ liệu của tôi như thế nào?
Tôi nên làm gì nếu quên mã số dùng cho ứng dụng Thư mục công việc?
Tôi nên làm gì khi Thư mục công việc trong Windows 10 liệt kê các tệp có lỗi?
Làm cách nào để dừng sử dụng Thư mục Công việc trong Windows 10?
Làm cách nào để nhận trợ giúp về Thư mục công việc?


Thuộc tính

ID Bài viết: 27903 - Xem lại Lần cuối: 29-11-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi