Thay đổi cài đặt bút

Tùy chỉnh những việc bút của bạn thực hiện và cách bút hoạt động với PC của bạn. Chọn viết bằng tay nào hoặc PC của bạn làm gì khi bạn bấm hoặc giữ nút phím tắt của bút.

Để thay đổi cài đặt, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Thiết bị > Bút & Windows Ink

Để mở Không gian làm việc Windows Ink khi bạn bấm nút bút, hãy chọn danh sách thả xuống bên dưới Bấm một lần. Chọn không gian làm việc từ danh sách thả xuống đầu tiên, sau đó chọn phần của không gian làm việc bạn muốn mở trong danh sách thả xuống thứ hai.

Để mở không gian làm việc ngay cả khi PC của bạn bị khóa, hãy bật Bấm một lần để mở ghi chú trong Không gian làm việc Windows Ink của tôi ngay cả khi thiết bị bị khóa.

Trang cài đặt bút

Thuộc tính

ID Bài viết: 27909 - Xem lại Lần cuối: 01-12-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi