Kết nối với máy chiếu hoặc PC

Khi bạn đang ở trong phòng hội nghị và cần chiếu, hãy kết nối PC của bạn bằng cách sử dụng một trong các đầu nối cáp trong phòng, nhấn phím logo Windows

Windows biểu tượng logo
+ P, sau đó chọn một trong bốn tùy chọn sau:

  1. Chỉ màn hình PC. Bạn sẽ thấy mọi thứ trên PC của mình. (Khi bạn kết nối với máy chiếu không dây, tùy chọn này chuyển thành Ngắt kết nối.)

  2. Nhân đôi. Bạn sẽ thấy mọi thứ giống nhau trên cả hai màn hình.

  3. Mở rộng. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trải rộng trên cả hai màn hình, bạn cũng có thể kéo và thả các mục giữa hai màn hình.

  4. Chỉ màn hình thứ hai. Bạn sẽ thấy mọi thứ trên màn hình được kết nối. Màn hình kia sẽ trống.

Mặt khác, bạn có thể không cần cáp. Nếu PC của bạn và máy chiếu hỗ trợ Miracast, hãy nhấn phím logo Windows

Windows biểu tượng logo
+ P, chọn Kết nối với màn hình không dây, chọn một máy chiếu và bạn đã sẵn sàng.

Bạn không biết liệu PC của mình có Miracast và có thể chiếu được hay không? Windows sẽ cho bạn biết. Để kiểm tra, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, nhập Kết nối, sau đó chọn Kết nối từ danh sách kết quả.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27911 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)