Tìm hiểu cách kết nối với các thiết bị không dây khác

Bạn muốn chiếu từ một PC chạy Windows 10 lên TV? Các bước để kết nối với hầu hết các thiết bị về cơ bản là giống nhau:

  1. Chọn trung tâm hành động trên thanh tác vụ.

  2. Chọn Kết nối .

  3. Chọn một thiết bị nào đó để kết nối.

Quy trình kết nối bluetooth từ thanh tác vụ

Nếu thiết bị của bạn sử dụng Bluetooth, có thể bạn cần phải bật Bluetooth và ghép nối chúng trước khi kết nối.

Bạn không biết liệu PC của mình có sử dụng Miracast hay không? Windows sẽ cho bạn biết. Cách kiểm tra như sau: Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, nhập Kết nối, sau đó chọn Kết nối từ danh sách kết quả.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27912 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi