Tắt ô cập nhật động

Các ô xếp động trên menu Bắt đầu thay đổi một cách linh động để hiển thị nội dung mới.

Để tắt ô xếp động bằng cách sử dụng Chính sách Nhóm, hãy chọn Cấu hình Người dùng > Mẫu Quản trị > Menu Bắt đầu và Thanh tác vụ > Thông báo > Tắt thông báo ô cập nhật trong Bộ soạn Chính sách Nhóm.

Asset not found

Để tắt ô xếp động trên máy, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
sau đó bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) vào ô cập nhật, trỏ đến Thêm, sau đó chọn Tắt ô cập nhật động.

Asset not found

Thuộc tính

ID Bài viết: 27913 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 7

Windows 10

Phản hồi