Tạo Store riêng

Thật dễ dàng thiết lập một Windows Store riêng cho doanh nghiệp của bạn và chọn những ứng dụng khả dụng cho nhân viên trong mặt tiền cửa hàng tùy chỉnh. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng để phân phối cho các thiết bị không được kết nối với Internet, đồng thời bổ sung các ứng dụng lĩnh vực kinh doanh (LOB) để phân phối.

Đăng ký

Truy cập Windows Store cho Doanh nghiệp để đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên Azure Active Directory (Azure AD) của bạn (bắt buộc).

Tải ứng dụng

Trong Windows Store cho Doanh nghiệp, duyệt hoặc tìm kiếm ứng dụng bạn muốn, chọn ứng dụng rồi chọn Tải ứng dụng.

Asset not found

Đối với các ứng dụng không có trong Store như ứng dụng dành riêng cho doanh nghiệp hoặc ngành của bạn, hãy xem Làm việc với ứng dụng lĩnh vực kinh doanh.

Phân phối ứng dụng

Hiển thị ứng dụng trong cửa hàng riêng của bạn hoặc chỉ định ứng dụng cho nhân viên thông qua liên kết email cài đặt ứng dụng trên thiết bị của họ. Bạn cũng có thể phân phối ứng dụng bằng tính năng quản lý thiết bị di động (MDM), máy chủ quản lý, gói cấp phép hoặc Deployment Image Servicing and Management (DISM).

Thuộc tính

ID Bài viết: 27917 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 10

Phản hồi