Công cụ dành cho quản trị viên

Windows 10 cung cấp hàng loạt công cụ nhằm giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình. Các công cụ này bao gồm lệnh ghép ngắn PowerShell, các chính sách sẵn sàng triển khai, cấu hình gói và Mẫu Quản trị.

Danh sách mẫu công cụ

Thuộc tính

ID Bài viết: 27920 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi