Chỉnh sửa Chính sách Nhóm cục bộ

Bộ soạn chính sách nhóm cục bộ là một ứng dụng đính kèm Bảng điều khiển quản lý Microsoft (MMC) mà bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa cài đặt Chính sách nhóm cho PC cục bộ.

Để mở Bộ soạn Chính sách Nhóm Cục bộ, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó nhập gpedit và chọn Chỉnh sửa chính sách nhóm.

Asset not found

Nếu bạn mới sử dụng Chính sách Nhóm, hãy xem Quản lý Chính sách Nhóm cho chuyên gia CNTT dành cho Windows 7. Trình chỉnh sửa tương tự cho Windows 10. Tuy nhiên, bạn nên tải xuống Mẫu Quản trị Windows 10 cho Chính sách Nhóm để nhận được tất cả các cài đặt Windows 10.

Asset not found

Trong cây điều khiển của Bộ soạn Chính sách Nhóm Cục bộ, hãy mở rộng cây để xem các thư mục cài đặt chính sách. Chọn một thư mục để xem cài đặt chính sách trong ngăn chi tiết. Chọn một cài đặt chính sách để xem thông tin chi tiết và tùy chọn cho cài đặt đó. Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt bằng cách bật hoặc tắt tính năng đó.

Tìm hiểu thêm về cài đặt chính sách bảo mật trong Windows 10.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27921 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi