Tắt ô xếp ứng dụng động

Trên cấu hình ban đầu, Windows 10 đặt các ô xếp ứng dụng trên màn hình Bắt đầu cho các thiết bị chạy Windows 10 mới và các thiết bị được cập nhật từ Windows 7 hoặc Windows 8. Các ô xếp có thể mở một ứng dụng trên thiết bị hoặc mở Windows Store, nơi người dùng có thể chọn có cài đặt ứng dụng hay không.

Bạn có thể tắt tính năng này trên thiết bị hoặc thông qua Chính sách Nhóm.

Để tắt đề xuất ứng dụng cho tất cả người dùng mạng, hãy chọn Cấu hình Máy tính > Mẫu Quản trị > Cấu phần Windows > Nội dung Đám mây > Tắt trải nghiệm người dùng Microsoft trong Bộ soạn Chính sách Nhóm.

Asset not found

Để tắt đề xuất ứng dụng trên thiết bị, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Bắt đầu, rồi tắt Thỉnh thoảng hiển thị đề xuất trong menu Bắt đầu.

Tắt ô xếp ứng dụng động trên thiết bị

Thuộc tính

ID Bài viết: 27922 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 8

Phản hồi