Vẽ trên bản đồ

Bản đồ là bản ghi những nơi bạn đã đến hoặc muốn đến, nên điều đương nhiên là bạn có thể cá nhân hóa bản đồ của mình bằng ghi chú, lối tắt hoặc bản vẽ.

Thanh công cụ Windows Ink

Mở Bản đồ ở chế độ xem Đường và chọn Windows Ink để hiển thị thanh công cụ Windows Ink.

Thanh công cụ Windows Ink

Trên Microsoft Surface đã ghép nối bút, chỉ cần bắt đầu viết hoặc vẽ trên bản đồ. Để sử dụng ngón tay, chuột hoặc stylus với bất kỳ công cụ nào của Windows Ink, trước tiên chọn Viết cảm ứng rồi chọn công cụ bạn muốn. Tắt Viết cảm ứng khi bạn muốn di chuyển bản đồ, thu phóng hoặc làm bất cứ thao tác nào khác trong ứng dụng.

Vẽ hoặc thêm ghi chú

Để bắt đầu vẽ hoặc viết, chọn Bút bi trên thanh công cụ Windows Ink. (Nếu bạn đang dùng ngón tay, chuột hoặc stylus, trước tiên bật Viết cảm ứng). Chọn lại Bút bi để thay đổi màu mực hoặc độ rộng đường. Các đánh dấu bạn đã tạo sẽ tự động được lưu — bất cứ khi nào bạn quay lại địa điểm đó trên bản đồ, chúng sẽ xuất hiện ở đó. Phóng to hoặc thu nhỏ, di chuyển bản đồ xung quanh và ghi chú của bạn sẽ di chuyển cùng!

Bản đồ có chú thích

Nhận chỉ đường

Để nhận chỉ đường mà không tìm kiếm tên hoặc địa chỉ địa điểm, chọn Chỉ đường trên thanh công cụ Windows Ink rồi vẽ một đường giữa hai điểm bất kỳ trên bản đồ. Đường này sẽ tự động đính vào tuyến đường sẵn có chính xác nhất giữa hai điểm đó.

Đo khoảng cách

Bạn đã bao giờ tự hỏi quãng đường mình chạy được hay chiều rộng của một hồ nước chưa? Chọn Đo khoảng cáchAsset not found trên thanh công cụ Windows Ink và vẽ một đường dọc tuyến đường mà bạn muốn đo. Khi bạn nhấc bút, bút cảm ứng hoặc ngón tay lên, khoảng cách sẽ hiển thị ở trên đường bạn đã vẽ.

In hoặc chia sẻ

Để in hay chia sẻ bản đồ hoặc chỉ đường có chú thích vẽ tay, hãy chọn Xem thêm rồi chọn In hoặc Chia sẻ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27924 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)