Tải thêm trò chơi

Tìm thêm các trò chơi miễn phí và cần thiết dành cho thiết bị chạy Windows 10 và cho Xbox One rồi bắt đầu tải xuống ngay tức thì.

Trò chơi dành cho thiết bị này

Để tải thêm trò chơi dành cho thiết bị Windows 10, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Store
Windows logo Store
, sau đó chọn Trò chơi. Bạn sẽ thấy các trò chơi chúng tôi đã chọn cho bạn và danh sách Trò chơi hàng đầu miễn phí.

Ảnh chụp màn hình trang Trò chơi trong Windows Store

Để xem trò chơi hoặc loại trò chơi cụ thể, hãy chọn Tìm kiếm và nhập từ tìm kiếm như trò chơi đua xe hoặc trò chơi bài, tùy thuộc vào trò chơi bạn đang tìm kiếm.

Khi bạn tìm thấy trò chơi mình muốn, hãy chọn trò chơi đó rồi chọn Miễn phí (nếu miễn phí) hoặc Mua (nếu không miễn phí). Làm theo hướng dẫn và trò chơi sẽ tự động bắt đầu tải xuống rồi cài đặt trên thiết bị bạn đang sử dụng.

Để chơi trò chơi, hãy chọn Chơi. Để chơi sau này, hãy tìm tất cả trò chơi của bạn trong ứng dụng Xbox

Hình ảnh logo Xbox
trong Trò chơi của tôi.

Trò chơi dành cho Xbox One

Để xem thêm trò chơi dành cho Xbox One, hãy mở ứng dụng Xbox

Hình ảnh logo Xbox
, sau đó chọn Store từ menu. Duyệt các trò chơi nổi bật dành cho Xbox One ở đó hoặc nhập tìm kiếm của bạn ở nơi có dòng chữ Tìm kiếm trò chơi dành cho Xbox One.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27926 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi