Làm cho Windows dễ nhìn hơn

Windows 10 bao gồm nhiều tính năng và tùy chọn cho người gặp khó khăn khi nhìn màn hình. Các cài đặt sau chỉ là một số trong nhiều cách tùy chỉnh Windows để nhìn rõ hơn.

Điều chỉnh kích cỡ và màu sắc

 • Để điều chỉnh kích cỡ văn bản, ứng dụng và các mục khác từ cài đặt hiển thị, hãy chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Hệ thống > Hiển thị .

 • Để sử dụng chủ đề có độ tương phản cao, hãy chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Trợ năng > Độ tương phản cao .

 • Làm cho các ô xếp trên menu Bắt đầu to hơn và dễ xem hơn. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ô xếp bạn muốn đổi kích cỡ, chọn Đổi kích cỡ rồi chọn kích cỡ bạn muốn.

Biết nơi bạn đang trỏ

 • Làm cho chuột dễ nhìn hơn bằng cách thay đổi màu sắc và kích cỡ con trỏ chuột. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Trợ năng > Chuột .

 • Bằng cách thêm vệt đuôi con trỏ, bạn có thể xem nơi chuột đang di chuyển trên màn hình. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Thiết bị > Chuột & bàn di chuột > Tùy chọn chuột bổ sung. Trong cửa sổ Thuộc tính Chuột, chọn tab Tùy chọn Con trỏ, sau đó chọn Hiện vết con trỏ.

 • Bạn cũng có thể để Windows hiển thị phản hồi trực quan khi chạm vào màn hình. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  , sau đó chọn Cài đặt > Trợ năng > Tùy chọn khác , sau đó chọn chuyển đổi trong Hiển thị phản hồi trực quan khi tôi chạm vào màn hình.

Phóng to màn hình của bạn

Kính lúp sẽ phóng to một phần — hoặc tất cả — màn hình của bạn để bạn có thể xem chữ và hình ảnh lớn hơn. Kính lúp có một số cài đặt khác nhau để giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình.

Để mở nhanh Kính lúp, hãy nhấn phím logo Windows

Windows biểu tượng logo
+ Dấu cộng (+). Trong khi kích hoạt, hãy sử dụng phím logo Windows
Windows biểu tượng logo
+ Dấu cộng (+) hoặc phím logo Windows
Windows biểu tượng logo
+ Dấu trừ (-) để phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ được phóng đại.

Để tìm hiểm thêm về Kính lúp, hãy xem phần Sử dụng Kính lúp để xem các mục trên màn hình.

Sử dụng Trình tường thuật để đọc màn hình

Trình tường thuật là bộ đọc màn hình tích hợp sẵn để đọc to văn bản trên màn hình và mô tả sự kiện, chẳng hạn như thông báo hoặc cuộc hẹn trên lịch để bạn có thể sử dụng PC khi bị khiếm thị hoặc bị mù. Để khởi động hoặc dừng Trình tường thuật, hãy nhấn phím logo Windows

Windows biểu tượng logo
+ Enter.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Trình tường thuật, hãy xem phần Nghe văn bản đọc to bằng Trình tường thuật.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27928 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi