Gửi phản hồi cho chúng tôi

Ứng dụng Hub Phản hồi, có sẵn trong Store, là nơi bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết về mọi vấn đề mình gặp phải hoặc gửi đề xuất để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm Windows của bạn.

Sau khi bạn mở ứng dụng, hãy tìm kiếm phản hồi tương tự như của bạn rồi tán thành phản hồi đó, thậm chí bạn có thể nhận xét về phản hồi đó nếu muốn. Nếu bạn không thấy bất kỳ phản hồi nào, vui lòng cung cấp phản hồi mới ở một trong các danh mục được liệt kê để những người khác có thể tán thành phản hồi đó. Nếu thích hợp, hãy chụp màn hình sự cố và đính kèm phản hồi của bạn.

Để chụp ảnh màn hình, hãy nhấn phím logo Windows

Windows biểu tượng logo
+ In màn hình. Để tìm ảnh chụp màn hình, trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập ảnh chụp màn hình, sau đó chọn thư mục Ảnh chụp màn hình.

Nếu bạn cần trợ giúp ngay, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27932 - Xem lại Lần cuối: 27-10-2016 - Bản sửa đổi: 8

Windows 10

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)