Làm cho Windows dễ nghe hơn

Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe PC của mình, Windows có thể giúp bạn. Thông báo trực quan cho phép bạn nhận được các cảnh báo trực quan thay vì âm thanh cho sự kiện hệ thống, chẳng hạn như nhận được email mới. Các tùy chọn phụ đề chi tiết được tích hợp sẵn cho phép bạn đặt tùy chọn cho giao diện của phụ đề khi được bật trong ứng dụng.

Sử dụng các tùy chọn trực quan thay thế cho âm thanh

Nếu thấy khó nghe cảnh báo bằng âm thanh, bạn có thể chuyển sang cảnh báo trực quan. Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Cài đặt >Trợ năng >Tùy chọn khác. Trong Thông báo trực quan cho âm thanh, chọn câu trả lời trực quan bạn muốn. Bạn có thể chọn có cửa sổ hoạt động, thanh tiêu đề hoạt động hoặc toàn bộ màn hình lóe sáng khi thông báo đến thay vì chỉ dựa vào âm thanh.

Điều chỉnh độ trễ thông báo

Theo mặc định, thông báo trên Windows sẽ biến mất sau khi hiển thị 5 giây. Nếu bạn muốn có nhiều thời gian đọc hơn, hãy tăng thời gian hiển thị thông báo. Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Cài đặt >Trợ năng >Tùy chọn khác. Trong Hiển thị thông báo trong, chọn thời gian bạn muốn, tối đa là 5 phút.

Phụ đề chi tiết

Windows cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh những yếu tố như màu sắc, kích cỡ và nền của phụ đề chi tiết. Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Cài đặt > Trợ năng > Phụ đề chi tiết , sau đó chọn cách bạn muốn hiển thị phụ đề chi tiết khi xem phim hoặc chương trình truyền hình.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27933 - Xem lại Lần cuối: 08-09-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi