Lưu địa điểm trong Bản đồ

Với Bản đồ trong Windows 10, bạn có thể lưu những địa điểm yêu thích như nhà riêng hoặc cơ quan, cũng như tạo bộ sưu tập các địa điểm bạn muốn nhớ lại sau này, như những cảnh đẹp để tham quan vào kỳ nghỉ tới, nhà hàng để thử hoặc đường mòn đi bộ tuyệt đẹp.

Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Bản đồ Asset not found để bắt đầu.

Xem các mục yêu thích và bộ sưu tập

Chọn Địa điểm đã lưu

Saved places icon in Maps
để xem tất cả các mục yêu thích và bộ sưu tập của bạn.

View of favorites and collections in the Maps app

Nhà riêng, cơ quan và ô tô luôn nằm ở đầu mục yêu thích, vì vậy bạn có thể nhanh chóng nhận chỉ đường tới đó từ bất cứ đâu.

Tạo bộ sưu tập

Việc lưu địa điểm vào bộ sưu tập có thể giúp bạn tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động. Dưới đây là cách tạo một bộ sưu tập mới.

  1. Chọn Địa điểm đã lưu

    Saved places icon in Maps
    > Bộ sưu tập > Bộ sưu tập mới .

  2. Đặt tên cho bộ sưu tập, thêm mô tả nếu thích rồi chọn Lưu.

  3. Chọn bộ sưu tập, sau đó chọn Thêm địa điểm để bắt đầu tạo bộ sưu tập của bạn.

Tìm kiếm, sau đó lưu

Thêm kết quả tìm kiếm bất kỳ vào mục yêu thích hoặc bộ sưu tập.

  1. Chọn Tìm kiếm rồi nhập tên hoặc địa chỉ.

  2. Chọn địa điểm bạn muốn trong kết quả tìm kiếm.

  3. Trong ngăn chi tiết, chọn Lưu rồi chọn nơi bạn muốn lưu địa điểm—trong Mục yêu thích, một bộ sưu tập bạn đã tạo trước đó hoặc bộ sưu tập mới.

Image showing the button you use to save a place in Maps

Thả ghim

Nếu bạn thấy địa điểm mình muốn lưu trên bản đồ, chỉ cần nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào địa điểm đó, sau đó chọn Thả ghim.

hình ảnh menu bấm chuột phải trong Bản đồ

Sau khi bạn thả ghim, chọn Lưu trong ngăn chi tiết, sau đó chọn Mục yêu thích hoặc một bộ sưu tập mà bạn muốn lưu thông tin này.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27934 - Xem lại Lần cuối: 13-12-2016 - Bản sửa đổi: 12

Phản hồi