Làm cho thiết bị đưa vào dễ dùng hơn

Có rất nhiều cách để làm cho chuột và bàn phím dễ dùng hơn nếu bạn gặp vấn đề tạm thời hoặc vĩnh viễn với khả năng di động.

Làm cho chuột dễ dùng hơn

Có các cài đặt tùy chỉnh nếu bạn cần giúp theo dõi con trỏ chuột hoặc thấy không thoải mái khi sử dụng chuột. Để xem cài đặt, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Cài đặt > Trợ năng > Chuột . Các tùy chọn bao gồm:

  • Làm cho chuột hiển thị rõ hơn bằng cách thay đổi màu sắc và kích cỡ con trỏ chuột.

  • Điều khiển sự di chuyển của con trỏ chuột với bàn phím số bằng Phím điều khiển chuột.

Làm cho bàn phím dễ sử dụng hơn

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc thấy khó chịu trong khi sử dụng bàn phím, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Cài đặt > Trợ năng > Bàn phím để khám phá các tùy chọn sau:

  • Phím Dính có thể trợ giúp nếu bạn gặp sự cố khi nhấn hai phím cùng lúc. Phím Dính cho phép bạn nhấn một phím mỗi lần cho các lệnh sử dụng nhiều phím (như Ctrl + S).

  • Sử dụng Phím lọc để đặt độ nhạy của bàn phím để bàn phím có thể bỏ qua phím bấm nhanh hoặc phím bấm nhiều lần.

  • Thay vì dựa vào bàn phím thực, hãy thử sử dụng Bàn phím Ảo. Bạn chọn phím bằng cách sử dụng chuột hoặc thiết bị trỏ khác (như cần điều khiển) hoặc bạn có thể sử dụng khóa chuyển đơn để duyệt qua các phím trên màn hình.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27936 - Xem lại Lần cuối: 08-09-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi