Tìm đường bằng Bản đồ

Cho dù bạn đang lái xe, đi bộ hay đi xe buýt, Bản đồ cho Windows 10 Mobile sẽ giúp bạn đi tới nơi. Xem các tuyến đường thay thế, nhận chỉ đường từng chặng hoặc tải bản đồ xuống để sử dụng ngoại tuyến.

Nhận chỉ đường từng chặng

Chú ý quan sát đường đi trong khi Bản đồ đọc to hướng dẫn cho bạn.

 1. Trên menu Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  , trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Bản đồ Asset not found, sau đó chọn Chỉ đường .

 2. Chọn chế độ vận chuyển khác nếu bạn thích — ví dụ: Đi bộ .

 3. Nhập địa chỉ, thành phố hoặc tên doanh nghiệp vào hộp Đến, rồi chọn trong số những kết quả hiện ra khi bạn nhập.

 4. Để xem chỉ đường trong danh sách, hãy kéo núm điều khiển di chuyển lên. Để nghe chỉ đường từng bước khi bạn di chuyển, hãy chọn Đi

Getting directions and alternate routes

Bản đồ ngoại tuyến

Bạn đang đi trên đường mà không có điểm truy cập Internet đáng tin cậy? Hãy tải bản đồ xuống qua Wi-Fi trước khi bạn đi, sau đó sử dụng ứng dụng Bản đồ để tìm kiếm và nhận chỉ đường, ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

 1. Trên menu Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  , trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Hệ thống > Bản đồ ngoại tuyến .

 2. Chọn Tải xuống bản đồ, sau đó chọn khu vực bạn muốn tải xuống.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27948 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi