Lưu địa điểm trong Bản đồ

Với Bản đồ trong Windows 10 Mobile, bạn có thể lưu những địa điểm yêu thích như nhà riêng và cơ quan cũng như tạo bộ sưu tập các địa điểm mình muốn nhớ lại sau này, như những cảnh đẹp để tham quan vào kỳ nghỉ tới, nhà hàng để thử hoặc đường mòn đi bộ tuyệt đẹp.

Để mở ứng dụng Bản đồ, trên menu Bắt đầu

Start symbol
, chọn Bản đồ Asset not found.

Xem các mục yêu thích và bộ sưu tập

Chọn Địa điểm đã lưu

Saved places icon in Maps
để xem tất cả các mục yêu thích và bộ sưu tập của bạn.

View of favorites and collections in the Maps app

Nhà riêng, cơ quan và ô tô luôn nằm ở đầu Mục yêu thích, vì vậy bạn có thể nhanh chóng nhận chỉ đường tới đó từ bất cứ đâu.

Tạo bộ sưu tập

Việc lưu địa điểm vào bộ sưu tập có thể giúp bạn tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động. Dưới đây là cách tạo một bộ sưu tập mới.

  1. Chọn Địa điểm đã lưu

    Saved places icon in Maps
    > Bộ sưu tập > Bộ sưu tập mới .

  2. Đặt tên cho bộ sưu tập, thêm mô tả nếu thích, sau đó chọn Lưu.

  3. Chọn bộ sưu tập, sau đó chọn Thêm địa điểm để bắt đầu tạo bộ sưu tập của bạn.

Tìm kiếm, sau đó lưu

Thêm kết quả tìm kiếm bất kỳ vào mục yêu thích hoặc bộ sưu tập.

  1. Chọn Tìm kiếm rồi nhập tên hoặc địa chỉ.

  2. Chọn địa điểm bạn muốn trong kết quả tìm kiếm.

  3. Kéo ngăn chi tiết ở cuối màn hình lên, chọn Lưu rồi chọn nơi bạn muốn lưu địa điểm—trong Mục yêu thích, một bộ sưu tập bạn đã tạo trước đó hoặc bộ sưu tập mới.

Nút Lưu cùng với danh sách thả xuống, tại đó bạn có thể lưu địa điểm trong Bản đồ

Thả ghim

Nếu bạn thấy địa điểm mình muốn lưu trên bản đồ, chỉ cần nhấn và giữ vào địa điểm đó, sau đó chọn Thả ghim.

Menu that appears when you press and hold on a location in Maps

Sau khi bạn thả ghim, địa chỉ hoặc tên địa điểm sẽ xuất hiện ở cuối ứng dụng. Hãy kéo thông tin này lên để xem thêm chi tiết, chọn Lưu , sau đó chọn Mục yêu thích hoặc một bộ sưu tập mà bạn muốn lưu thông tin này.

Thuộc tính

ID Bài viết: 27949 - Xem lại Lần cuối: 13-12-2016 - Bản sửa đổi: 12

Phản hồi