Cách nhập tệp .nk2 vào Outlook 2013

Giới thiệu

Khi bạn khởi động Microsoft Outlook 2013 lần đầu tiên, bộ đệm ẩn biệt danh của bạn (được lưu trữ trong tệp profilename.nk2) được nhập vào một thư ẩn trong kho lưu trữ thư mặc định của bạn.

Chú ý profilename là tên hồ sơ Outlook của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, bộ đệm ẩn biệt danh sẽ được nhập vào một thư ẩn trong hộp thư Exchange.

Chú ý Outlook 2007 và các phiên bản trước đó của Outlook lưu trữ tệp bộ đệm ẩn biệt danh .nk2 trong thư mục sau.  
 • Windows XP 
  Ổ đĩa:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Outlook
 • Windows Vista và các phiên bản mới hơn

  Ổ đĩa:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook
Sau khi bộ đệm ẩn biệt danh được nhập, tệp profilename.nk2 được đổi tên thành profilename.nk2.old. Vào lần khởi động Outlook tiếp theo, bộ đệm ẩn biệt danh của bạn sẽ không được nhập. Outlook 2013 không sử dụng tệp .nk2 để duy trì bộ đệm ẩn biệt danh của bạn. Tất cả cập nhật cho bộ đệm ẩn biệt danh của bạn trong Outlook 2013 được thực hiện đối với thư ẩn trong kho lưu trữ thư mặc định của bạn.

Chú ý Nếu bạn có nhiều hồ sơ Outlook, bộ đệm ẩn biệt danh từ mỗi hồ sơ được hợp nhất với bộ đệm ẩn biệt danh mới trong Outlook 2013 vào lần đầu khởi động Outlook 2013 bằng cách sử dụng hồ sơ đó. Do vậy, bạn có thể thấy nhiều tệp .nk2 được đổi tên thành .nk2.old.

Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn phải nhập tệp bộ đệm ẩn biệt danh sau khi quá trình nhập bộ đệm ẩn biệt danh chạy lần đầu tiên này đã hoàn tất. Ví dụ: một đồng nghiệp muốn chia sẻ bộ đệm ẩn biệt danh của họ với bạn và bạn muốn cập nhật bộ đệm ẩn biệt danh hiện có của mình với dữ liệu của đồng nghiệp này.

Bài viết này thảo luận cách nhập tệp .nk2 vào Outlook 2013.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để nhập tệp .nk2 vào Outlook 2013, hãy làm theo các bước sau:  
 1. Đảm bảo rằng tệp .nk2 nằm trong cặp sau:
  %appdata%\Microsoft\Outlook
  Chú ý Tệp .nk2 phải có tên giống với hồ sơ Outlook 2013 hiện tại của bạn. Theo mặc định, tên hồ sơ là "Outlook." Để kiểm tra tên hồ sơ, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
  2. Bấm đúp vào Thư.
  3. Trong hộp thoại Thiết lập Thư, bấm Hiển thị Hồ sơ.
 2. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
 3. Trong ô Mở, nhập outlook.exe /importnk2, sau đó bấm OK. Thao tác này sẽ nhập tệp .nk2 vào hồ sơ Outlook 2013.

  Chú ý Sau khi bạn nhập tệp .nk2, nội dung tệp được hợp nhất vào bộ đệm ẩn biệt danh hiện có hiện được lưu trữ trong hộp thư của bạn.
Chú ý Tệp .nk2 được đổi tên bằng phần mở rộng tên tệp .old vào lúc khởi động Outlook 2013 lần đầu tiên. Do đó, nếu bạn cố gắng nhập lại tệp .nk2, hãy xoá phần mở rộng tên tệp .old.

T H A M K HẢ O

Thuộc tính

ID Bài viết: 2806550 - Xem lại Lần cuối: 30-08-2013 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi