Không thể in tài liệu như bạn mong đợi khi bạn sử dụng hướng dẫn sử dụng tính năng song trong Word


Triệu chứng


Khi bạn cố gắng in một tài liệu bằng cách sử dụng tính năng hướng dẫn sử dụng hai chiều trong hộp thoại in trong Microsoft Word, các tài liệu được không in như mong đợi. Ví dụ, trang đầu tiên của tài liệu được in hoặc một trang được in.

Ngoài ra, bạn nhận được thông báo sau:

Hãy phía đầu ra khỏi khay và đặt nó vào thùng rác. Sau đó bấm OK để tiếp tục in.
Nếu bạn đặt trang in vào thùng rác vào máy in, và sau đó bấm OK, chỉ là một phần của tài liệu được in. Ngoài ra, thứ tự không đúng.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:

  • Bạn chọn sổ lần trong danh sách nhiều trang của hộp thoại Thiết đặt trang .
  • Bạn bấm để chọn hộp kiểm thủ công song trong hộp thoại in .
  • Bạn bấm để chọn hộp kiểm tân trang trong tuỳ chọn chiều in.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".