Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hỗ trợ cho các thiết bị khác

Làm cách nào để tìm kiểu điện thoại ?

Trang hỗ trợ dành cho Lumia chạy Windows Phone 8 

Các kiểu máy chạy Windows Phone 8

Trang hỗ trợ dành cho Lumia chạy Windows Phone 7 

Các kiểu máy chạy Windows Phone 7

Để được trợ giúp về các thiết bị khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Để được trợ giúp thêm, hãy truy cập Diễn đàn Microsoft Community để bắt đầu hoặc tham gia thảo luận.

Nếu bạn muốn có thông tin về cách tái chế điện thoại, hãy truy cập trang tái chế hoặc nếu bạn muốn có thông tin về các thiết bị mới, hãy truy cập cửa hàng của chúng tôi.

Thuộc tính

ID Bài viết: 28985 - Xem lại Lần cuối: 05-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Lumia devices

Phản hồi