Tính năng mới trong Bộ bảo vệ Windows

Bạn có Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 và muốn tận dụng các tính năng mới nhất của Bộ bảo vệ Windows để giúp bảo vệ PC của bạn? Bạn sẽ tìm thấy tin tức và thông tin mới nhất về Bộ bảo vệ Windows tại đây.

Chúng tôi đã cập tính năng bảo vệ cho bạn

Chúng tôi đã cải thiện tính năng bảo vệ dựa trên đám mây và các tính năng gửi mẫu tự động có trong Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 để Bộ bảo vệ Windows có thể phản hồi nhanh hơn trước các mối đe dọa mới. Trong hầu hết các trường hợp, Bộ bảo vệ Windows sử dụng tính năng bảo vệ dựa trên đám mây để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa gặp phải lần đầu tiên. Trong một số trường hợp, Bộ bảo vệ Windows sẽ sử dụng đám mây để phân tích chương trình đáng ngờ. Phân tích này giúp Bộ bảo vệ Windows tìm hiểu về các mối đe dọa mới để có thể phản hồi yêu cầu bảo vệ nhanh hơn nhiều so với các phiên bản trước của Windows.

Làm cách nào để biết tôi có được bảo vệ hay không?

Bằng cách chạy Bộ bảo vệ Windows có bật tính năng bảo vệ dựa trên đám mây và gửi mẫu tự động, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ nhận được mức độ bảo vệ rất cao khỏi các mối đe dọa mới nhất. Chỉ đơn giản như vậy!

Cập nhật cài đặt Bộ bảo vệ Windows

Nhờ có phản hồi của bạn, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi cho cài đặt Bộ bảo vệ Windows nhằm giúp cho việc bảo vệ PC của bạn trở nên dễ dàng nhất có thể.

Quét ngoại tuyến 

Chạy một lệnh quét ngoại tuyến để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại mà tính năng quét bình thường không thể tìm thấy được. Chỉ cần chọn Quét ngoại tuyến trong cài đặt Bộ bảo vệ Windows.

Thông báo nâng cao

Sử dụng các thông báo nâng cao để kiểm soát thông báo bạn nhìn thấy. Nếu tùy chọn này tắt, bạn sẽ nhận được thông báo quan trọng khi phát hiện thấy mối đe dọa. Nếu tùy chọn này bật, bạn sẽ nhận được thông báo quan trọng cùng với các thông báo khác về những nội dung như các lệnh quét đã hoàn thành và hoạt động gần đây của Bộ bảo vệ Windows.

Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những tùy chọn nào bạn sẽ bật hoặc tắt, chúng tôi đã mô tả rõ ràng một số cài đặt, bao gồm tính năng bảo vệ dựa trên đám mây và gửi mẫu tự động. Và đối với những bạn đang làm việc trên PC trong một tổ chức, chúng tôi đã làm rõ những tùy chọn nào bạn có thể kiểm soát và tùy chọn nào bạn không thể.

Thuộc tính

ID Bài viết: 29276 - Xem lại Lần cuối: 30-08-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi