Tùy chỉnh khu vực thông báo trên thanh tác vụ

Khu vực thông báo nằm ở phía đầu bên phải của thanh tác vụ. Khu vực này có một số biểu tượng mà bạn có thể thấy là mình bấm hoặc nhấn vào khá thường xuyên: pin, Wi-Fi, âm lượng, Đồng hồ và Lịch, trung tâm hành động. Khu vực này cung cấp trạng thái và thông báo về những thông tin như email đến, các bản cập nhật và kết nối mạng. Bạn có thể thay đổi biểu tượng và thông báo nào sẽ xuất hiện tại đó hoặc thậm chí ẩn một số biểu tượng và thông báo.

Để thay đổi cách các biểu tượng và thông báo hiển thị

Thông báo trên thanh tác vụ
 

  1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ rồi nhấn hoặc bấm Cài đặt, sau đó chuyển tới Khu vực thông báo.
  2. Trong Khu vực thông báo:
      • Chọn các biểu tượng sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ. Chọn các biểu tượng cụ thể bạn không muốn xuất hiện trên thanh tác vụ. Chúng tôi sẽ chỉ cần di chuyển biểu tượng ra khỏi thanh tác vụ để biểu tượng không hiển thị.
      • Bật hoặc tắt các biểu tượng hệ thống. Chỉ định các biểu tượng bạn không muốn xuất hiện.

Để ẩn biểu tượng trong khu vực thông báo

Vùng ẩn trên thanh tác vụ
 

Trong khu vực thông báo, bấm hoặc nhấn vào biểu tượng mà bạn muốn ẩn, sau đó di chuyển biểu tượng này ra phía ngoài thanh tác vụ.

Để xem các biểu tượng bị ẩn

Nhấn hoặc bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn  kế bên khu vực thông báo. 

Thuộc tính

ID Bài viết: 30031 - Xem lại Lần cuối: 30-09-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi