Thay đổi cài đặt thanh tác vụ cho nhiều màn hình

Nếu bạn sử dụng nhiều màn hình (ví dụ: nếu bạn có nhiều màn hình), bạn có thể quyết định có sử dụng một thanh tác vụ trên tất cả các màn hình hay không và cách bạn muốn sắp xếp các nút trên thanh tác vụ.

Để hiển thị thanh tác vụ trên tất cả các màn hình của bạn

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, sau đó nhấn hoặc bấm Cài đặt.
 2. Trong Nhiều màn hình, đảm bảo tùy chọn Hiển thị thanh tác vụ trên tất cả các màn hình được bật.
Để chọn cách thanh tác vụ sẽ hiển thị trên nhiều màn hình:

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, sau đó nhấn hoặc bấm Cài đặt.
 2. Trong Nhiều màn hình, chọn một trong các tùy chọn từ Danh sách các nút hiển thị trên thanh tác vụ, sau đó nhấn hoặc bấm OK.
   • Tất cả thanh tác vụ. Các nút trong thanh tác vụ của tất cả các cửa sổ đang mở sẽ được sao chép trên thanh tác vụ trên mỗi màn hình.
   • Thanh tác vụ chính và thanh tác vụ của cửa sổ đang mở. Nút của thanh tác vụ sẽ xuất hiện trên màn hình chính và cũng xuất hiện trong thanh tác vụ trên màn hình nơi cửa sổ đang mở.
   • Thanh tác vụ của cửa sổ đang mở. Nút của thanh tác vụ sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình nơi cửa sổ đang mở. Không có nút nào được sao chép trên các thanh tác vụ khác.


Thuộc tính

ID Bài viết: 30056 - Xem lại Lần cuối: 30-09-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi