Cách quản lý các tùy chọn nâng cấp và thông báo Windows 10

TÓ M TẮ T

Các máy tính và thiết bị hợp lệ được triển khai trong tổ chức của bạn và đang chạy Windows 7 Pro hoặc Windows 8.1 Pro đủ điều kiện nhận ưu đãi nâng cấp Windows miễn phí và sẽ có thể nâng cấp qua Windows Update. (Ưu đãi này không dành cho những khách hàng đang sử dụng các phiên bản Enterprise hoặc phiên bản Nhúng của Windows 7 và Windows 8.1.) Bài viết này mô tả các tùy chọn nâng cấp và thông báo, đồng thời giải thích cách bạn có thể quản lý các tùy chọn này.

Bất kể các tiêu chí không đủ điều kiện hiện tại, những quản trị viên muốn không cho khách hàng sử dụng Windows 7, Windows 7 cho Hệ thống Nhúng, Windows 8.1 và Windows Embedded 8.1 Pro nâng cấp sẽ bật cài đặt chính sách được thảo luận trong bài viết này.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu nâng cấp cho Windows 10, hãy xem trang chủ Windows.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Cách quản lý việc nâng cấp Windows 10

Kịch bản tự động

Tính năng nâng cấp Windows 10 bị chặn tự động (nghĩa là không cần thực hiện thêm hành động nào) trên các máy tính hoặc thiết bị khác trong các kịch bản sau:

 • Máy tính hoặc thiết bị được bảo trì qua WSUS và chưa áp dụng bản cập nhật 3035583 .
 • Máy tính đang chạy bất kỳ hệ điều hành nào sau đây, không nằm trong ưu đãi đặt trước này: 

  • Windows 8.1 Enterprise hoặc Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 hoặc Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry hoặc Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 cho Hệ thống Nhúng
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Tình huống không tự động

Bạn có thể quản lý bản nâng cấp Windows 10 bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây. 
Chính sách Nhóm
Microsoft đã phát hành các bản cập nhật mới để cho phép bạn chặn các bản nâng cấp lên Windows 10 qua Windows Update. Các bản cập nhật này cài đặt Cài đặt Chính sách Nhóm mới. Các máy tính đã bật Cài đặt Chính sách Nhóm này sẽ không bao giờ phát hiện, tải xuống hay cài đặt bản nâng cấp lên phiên bản Windows mới nhất. 

Để lấy và cài đặt các bản cập nhật này, hãy đi tới bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Để cấu hình Cài đặt Chính sách Nhóm này bằng Chính sách Nhóm, các điều kiện sau phải áp dụng:

 • Phải cài đặt bản cập nhật thích hợp.
 • Bạn phải sử dụng tệp WindowsUpdate.admx được cập nhật bằng cách sao chép tệp từ vị trí chính sách chỉnh sửa.
Cấu hình Máy tính
Để chặn việc nâng cấp bằng Cấu hình Máy tính, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào Cấu hình Máy tính.
 2. Bấm Chính sách.
 3. Bấm vào Mẫu Quản trị.
 4. Bấm vào Cấu phần Windows.
 5. Bấm Windows Update.
 6. Bấm đúp vào Tắt nâng cấp lên phiên bản Windows mới nhất qua Windows Update.
 7. Bấm vào Bật.
Đường dẫn chính sách: Cấu hình Máy tính / Mẫu Quản trị / Cấu phần Windows / Windows Update Chính sách
Cài đặt: Tắt nâng cấp lên phiên bản Windows mới nhất qua Windows Update
Sổ đăng ký Windows
Quan trọng
Thực hiện theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi bạn sửa đổi, sao lưu sổ đăng ký để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Để chặn nâng cấp lên Windows 10 qua Windows Update, hãy chỉ định giá trị sổ đăng ký sau:

Khóa con: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
giá trị DWORD: DisableOSUpgrade = 1

Ẩn ứng dụng Get Windows 10 (biểu tượng khu vực thông báo)

Tình huống tự động

Ứng dụng thông báo Windows 10 bị chặn tự động (không cần thực hiện thêm hành động nào) trên các máy tính hoặc thiết bị khác trong các tình huống sau:

 • Máy tính đang chạy bất kỳ hệ điều hành nào sau đây, không nằm trong ưu đãi đặt trước này: 

  • Windows 8.1 Enterprise hoặc Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 hoặc Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry hoặc Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 cho Hệ thống Nhúng
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Kịch bản không tự động

Sổ đăng ký Windows
Quan trọng
Thực hiện theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi bạn sửa đổi, sao lưu sổ đăng ký để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đối với các phiên bản Windows không phải là Enterprise, biểu tượng thông báo có thể bị chặn qua sổ đăng ký Windows. Để làm điều này, hãy đặt giá trị sổ đăng ký sau:

Khóa con: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
giá trị DWORD: DisableGwx = 1

Bật ứng dụng Get Windows 10 (biểu tượng khu vực thông báo)

Nếu bạn không nhìn thấy ứng dụng Get Windows 10 (biểu tượng nhỏ trong khu vực thông báo), điều này có thể do bất kỳ lý do nào sau đây:
 • Máy tính hoặc thiết bị khác không cập nhật vì không cài đặt ít nhất là Windows 7 Service Pack 1 (SP1) hoặc Windows 8.1 Update.
 • Windows Update bị tắt hoặc không được đặt để tự động nhận bản cập nhật.
 • Bạn đã chặn hoặc dỡ cài đặt chức năng Windows Update cần thiết. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy xem bài viết KB 3035583 .
 • Chức năng cài đặt Windows chưa được kích hoạt.
 • Máy tính đang chạy bất kỳ hệ điều hành nào sau đây, không nằm trong ưu đãi đặt trước này: 

  • Windows 8.1 Enterprise hoặc Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 hoặc Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry hoặc Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 cho Hệ thống Nhúng
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Thiết bị do quản trị viên CNTT quản lý đã ngăn biểu tượng hiển thị trên máy tính. (Để xác minh tình huống này, hãy kiểm tra với quản trị viên CNTT của bạn.)
Bạn có thể khắc phục ba sự cố đầu tiên bằng cách chạy Windows Update và cài đặt tất cả bản cập nhật sẵn có. Nếu bạn cho rằng không tình huống nào phù hợp với mình và bạn vẫn không nhìn thấy biểu tượng, hãy làm theo các bước sau.

Lưu ý Cách khắc phục này sẽ xác định xem thiết bị của bạn có đáp ứng tất cả điều kiện tiên quyết hay không, sau đó sẽ bật ứng dụng Get Windows 10 khi phù hợp.
 1. Khởi động Notepad.
 2. Dán nội dung sau vào Notepad:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" 
  “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Bấm Tệp, rồi bấm Lưu với tên.
 4. Trong hộp Tên tệp, thay đổi tên tệp thành ReserveWin10.cmd.
 5. Trong danh sách Kiểu lưu, chọn Tất cả tệp (*.*) rồi chọn thư mục bạn muốn lưu tệp. Ví dụ: lưu tệp vào C:/Temp.
 6. Bấm Lưu.
 7. Mở cửa sổ Dấu nhắc Lệnh nâng cao. Để thực hiện điều này, hãy mở Màn hình bắt đầu hoặc menu Bắt đầu, nhập Dấu nhắc Lệnh vào hộp tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh trong danh sách kết quả rồi bấm vào Chạy với tư cách quản trị viên.
 8. Chạy tệp từ vị trí bạn chọn trong Bước 5. Ví dụ: nhập lệnh sau vào cửa sổ dấu nhắc lệnh:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd 
Microsoft Compatibility Appraiser có thể mất 10–30 phút để chạy. Trong khoảng thời gian này, tập lệnh sẽ tiếp tục cung cấp báo cáo trạng thái đang chạy. Hãy kiên nhẫn! Nếu tập lệnh không thành công trong vòng lặp vô hạn, điều này nghĩa là bạn chưa cài các bản cập nhật Windows tiên quyết cần thiết. Ngoài việc cài đặt Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1 Update, bạn cũng phải cài đặt các bản cập nhật sau:
Đối với Windows 7
Đối với Windows 8.1 Update
Để xác minh theo cách thủ công rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật này, hãy nhập lệnh sau vào dấu nhắc lệnh nâng cao:
dism /online /get-packages | findstr <KBID> 
Lưu ý Trong lệnh này, <KBID> thể hiện số bài viết cập nhật trong KB thực của bản cập nhật bạn đang tìm kiếm.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật, lệnh này sẽ hiển thị nhận dạng gói. Ví dụ: người dùng Windows 8.1 sẽ nhìn thấy nội dung sau:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583

Nhận dạng gói : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Tập lệnh cho các phiên bản Windows không phải là Tiếng Anh
Đối với các phiên bản Windows không phải Tiếng Anh, hãy sử dụng tập lệnh sau (tập lệnh tương tự như trình bày trong bước 2 của quy trình trước):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Cách bỏ qua màn hình Unattend trong Windows 8.1 Update

Trong Windows 8.1 cài đặt KB3065988 hệ thống nhắc người dùng bảo lưu bản sao của Windows 10 thành một phần của quá trình OOBE xảy ra tại chu kỳ khởi động đầu tiên. Đối với các tổ chức triển khai Windows 8.1 Pro bằng cách sử dụng tệp Unattend.xml tự động hóa quá trình OOBE, thông báo đặt trước này vẫn xuất hiện. Để triệt tiêu thông báo này, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

 • Sử dụng Chính sách Nhóm
  Đặt cài đặt Chính sách Nhóm sau thành Tắt:

  Cấu hình Máy tính > Mẫu Quản trị > Hệ thống > Đăng nhập > Hiển thị ảnh động đăng nhập đầu tiên
 • Thay đổi tệp Unattend.xml
  Thêm mục nhập sau vào tệp Unattend.xml cho Windows 8.1.
  Đối với Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RunSynchronous>
  <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
  <Description>DisableAnimation</Description>
  <Order>1</Order>
  <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>
  </RunSynchronousCommand>
  </RunSynchronous>
  </component>
  </settings>
  Đối với Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RunSynchronous>
  <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
  <Description>DisableAnimation</Description>
  <Order>1</Order>
  <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>
  </RunSynchronousCommand>
  </RunSynchronous>
  </component>
  </settings>
Thuộc tính

ID Bài viết: 3080351 - Xem lại Lần cuối: 28-04-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi