Chính sách vòng đời mới

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Chính sách vòng đời mới bao gồm các sản phẩm được cung cấp dịch vụ và được hỗ trợ liên tục. Chính sách này được áp dụng miễn là đáp ứng 3 tiêu chuẩn sau đây:

  1. Khách hàng phải luôn cập nhật theo yêu cầu về dịch vụ và cấp phép đã phát hành cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.
  2. Khách hàng phải có quyền sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
  3. Microsoft hiện phải cung cấp hỗ trợ cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.


Đối với các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách vòng đời mới, Microsoft sẽ thông báo tối thiểu 12 tháng trước khi kết thúc hỗ trợ nếu không cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm kế tiếp, ngoại trừ các dịch vụ miễn phí hoặc bản phát hành xem trước.

Đối với các sản phẩm theo Chính sách vòng đời hiện tại (chẳng hạn như Chính sách vòng đời 10 năm dành cho Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn, Nhà phát triển và Doanh nghiệp), Microsoft sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ và hỗ trợ trong một khoảng thời gian cố định. Các sản phẩm đã được giới thiệu với Chính sách vòng đời hiện có sẽ tiếp tục được hỗ trợ theo ngày kết thúc hỗ trợ đã phát hành

Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách mới để biết thêm chi tiết.

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 30881 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi