Câu hỏi thường gặp về Chính sách vòng đời mới

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

1. Chính sách vòng đời mới được xác định như thế nào?
2. Sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bao gồm trong hỗ trợ và dịch vụ liên tục?
3. “Luôn cập nhật” có nghĩa là gì?
4. Có chính sách vòng đời nào cho các sản phẩm đã phát hành thay đổi không?


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 30882 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi