Nâng cấp lên Windows 10: Thông tin về cách thức lên lịch và thông báo

Chương trình nâng cấp miễn phí lên Windows 10 qua ứng dụng Tải Windows 10 (GWX) đã kết thúc vào ngày 29/07/2016.Bấm vào đây để biết thêm thông tin về bản nâng cấp lên Windows 10.

Phần còn lại của bài viết này sẽ cung cấp thông tin lịch sử về các thông báo từ Tải ứng dụng Windows 10 (GWX) trước khi kết thúc ưu đãi nâng cấp Windows miễn phí.

Summary

Windows 10 là bản Windows tốt nhất và bảo mật nhất từ trước đến nay - và bạn có thể dễ dàng nhận bản nâng cấp miễn phí, ngay bây giờ. Nếu bạn là khách hàng sử dụng Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1, hãy nhớ hoàn tất quá trình nâng cấp trước khi ưu đãi hết hạn vào ngày 29 tháng 7 năm 2016. Bạn có thể tìm hiểu các câu hỏi thường gặp về bản nâng cấp miễn phí tại đây.

Thời gian khuyến mãi nâng cấp miễn phí sắp hết, và chúng tôi đang triển khai một số trải nghiệm mới để bảo đảm các khách hàng đều nhận thức được rằng ưu đãi sắp kết thúc và họ có thể làm gì để nâng cấp. Dưới đây là thông tin chi tiết thêm về một vài trải nghiệm như thế, cũng như các hướng dẫn về cách kiểm tra trạng thái nâng cấp, cách thay đổi hoạt động nâng cấp đã lên lịch hay thay đổi cài đặt thông báo của bạn. Xin lưu ý rằng khi chúng tôi triển khai các trải nghiệm mới này, một số khách hàng có thể vẫn thấy các thông báo và màn hình nâng cấp trước đây của chúng tôi trong một thời gian ngắn.


 • Nếu bạn nhận được thông báo toàn màn hình khi mở khóa Windows, hãy bấm vào đây.
 • Nếu bạn nhận được thông báo từ ứng dụng Tải Windows 10, hãy bấm vào đây.
  • Nếu đã cài đặt phiên bản cũ hơn của ứng dụng Tải Windows 10, bạn có thể thấy một thông báo khác. Bấm vào đây để xem thông báo do các phiên bản cũ hơn của ứng dụng Tải Windows 10 cung cấp.
 • Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tắt thông báo, hãy bấm vào đây.

Thông báo từ ứng dụng Tải Windows 10

Vì thời hạn nâng cấp miễn phí sắp hết, nếu chưa lên lịch nâng cấp, bạn có thể nhận được thông báo từ ứng dụng Tải Windows 10 với nội dung: “Nâng cấp lên Windows 10 ngay!” • Hãy chọn Nâng cấp ngay để bắt đầu nâng cấp lên Windows 10.
 • Chọn Từ chối ưu đãi miễn phí để tiếp tục sử dụng phiên bản Windows hiện tại của bạn. Khi bạn xác nhận muốn từ chối ưu đãi miễn phí, thiết bị của bạn sẽ được đánh dấu để không nhận thêm thông báo về việc ưu đãi nâng cấp lên Windows 10 sẽ hết hạn vào ngày 29 tháng 7.
Chú ý: Nếu bạn bấm vào dấu "X" màu đỏ, thì màn hình sẽ đóng lại và bạn không cần làm thêm gì nữa. Thông báo này được thiết kế để xuất hiện vài ngày một lần cho đến khi bạn chọn một trong các tùy chọn nêu trên.


Thay đổi việc nâng cấp theo lịch của bạn

Trướcngày 20 tháng 7 năm 2016, nếu bạn đã lên lịch nâng cấp và muốn thay đổi thời gian này hoặc nếu muốn hủy việc nâng cấp theo lịch, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở ứng dụng Tải Windows 10 (GWX) bằng cách bấm vào biểu tượng Windows ở cuối màn hình của bạn:
 2. Chọn Lên lịch lại để thay đổi hoặc hủy việc nâng cấp theo lịch của bạn.
 3. Chọn thời gian để lên lịch lại việc nâng cấp của bạn, rồi chọn Xác nhận.
 4. Nếu bạn muốn hủy nâng cấp, hãy chọn Hủy nâng cấp theo lịch. Sau đó xác nhận trên màn hình tiếp theo.

Khi lên lịch nâng cấp, bạn sẽ nhận được lời nhắc 15 phút trước khi quá trình nâng cấp bắt đầu. Khi lời nhắc xuất hiện, bạn có thể bấm vào Tôi cần thêm thời gian để lên lịch lại hoặc hủy việc nâng cấp.
Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2016, bạn sẽ không thể lên lịch hay lên lịch lại việc nâng cấp Windows nữa. (Bạn sẽ vẫn có thể hủy hoặc nâng cấp ngay bây giờ.) Nếu thiết bị của bạn đã được lên lịch nâng cấp, thì khi mở ứng dụng Tải Windows 10, bạn sẽ thấy thời gian đã lên lịch và tùy chọn Hủy nâng cấp theo lịch hoặc Nâng cấp ngay.

[Phần giữ chỗ cho Hình ảnh 5 - Màn hình

Mười lăm phút trước khi quá trình nâng cấp bắt đầu, bạn sẽ thấy màn hình nhắc nhở nhưng không thể hoãn cài đặt được nữa.

[Phần giữ chỗ cho Hình ảnh #6 -

Bạn có thể hủy nâng cấp bằng cách bấm vào Hủy nâng cấp theo lịch ở màn hình nhắc nhở hoặc khi khởi chạy ứng dụng Tải Windows 10.Thông báo khi bạn mở khóa Windows

Nếu bạn đang dùng Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1, thì khi mở khóa Windows, bạn có thể nhận được thông báo toàn màn hình rằng chương trình ưu đãi nâng cấp miễn phí sắp kết thúc. Hãy bấm vào đây để xem thêm thông tin về thông báo này trong bài viết KB 3173040.
Nếu đang chạy một phiên bản Windows 7 hoặc Windows 8 lỗi thời, bạn có thể nhận được thông báo toàn màn hình cùng với các tùy chọn cập nhật. Bấm vào đây để xem thêm thông tin trong bài viết KB 3163589.
Tắt thông báo

Nếu không muốn nhận thông báo bật lên về ưu đãi nâng cấp miễn phí nữa, bạn có thể tắt thông báo và ẩn ứng dụng GWX. Nếu bạn không muốn nâng cấp thì trước khi thực hiện các bước dưới đây để tắt thông báo, bạn cũng phải xác nhận rằng mình đã hủy mọi nâng cấp theo lịch bằng cách làm theo các hướng dẫn ở trên. (Lưu ý: Nếu việc nâng cấp đã được lên lịch, lời nhắc 15 phút trước khi bắt đầu nâng cấp sẽ vẫn xuất hiện ngay cả khi thông báo đã bị tắt.)
 1. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) vào Thanh tác vụ, rồi chọn Thuộc tính.
 2. Trên tab Thanh tác vụ, di chuyển xuống khu vực Thông báo và chọn Tùy chỉnh…
 3. Trong cửa sổ Biểu tượng Khu vực Thông báo, tìm biểu tượng GWX, chọn Ẩn biểu tượng và thông báo.Xin lưu ý rằng vào bất cứ thời điểm nào, bạn cũng có thể khởi chạy lại ứng dụng GWX bằng cách bấm vào biểu tượng Windows trong khu vực thông báo để xác định trạng thái nâng cấp và thực hiện thay đổi bất kỳ.


Thuộc tính

ID Bài viết: 3095675 - Xem lại Lần cuối: 27-10-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi