Siêu liên kết không hoạt động trong Outlook

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố bổ sung tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.

T R IỆ U C HỨ N G


Khi bạn bấm vào siêu liên kết trong Microsoft Outlook, bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau, tuỳ thuộc vào phiên bản Outlook của bạn:
Thao tác này đã bị huỷ do các hạn chế có hiệu lực trên máy tính này. Hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Chính sách của tổ chức bạn đang ngăn chúng tôi hoàn tất hành động này cho bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bàn trợ giúp của bạn.

G IẢ I P HÁ P

Để được chúng tôi khắc phục sự cố này cho bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố cho tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".


Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Sau đó bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải Tệp xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sĩ Khắc phục sự cố.

Đối với Windows 8


Đối với Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2003

Chú ý

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để khắc phục sự cố này, sử dụng các phương pháp sau:

Chú ý Thực hiện theo các phương pháp sau theo thứ tự. Kiểm tra xem sự cố được giải quyết hay chưa sau mỗi phương pháp.Phương pháp 1: Đặt lại thiết đặt Internet Explorer


Phương pháp 2: Xuất và nhập khóa đăng ký từ một máy tính khác


Thuộc tính

ID Bài viết: 310049 - Xem lại Lần cuối: 12-02-2013 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi