Hỗ trợ cập nhật Windows 10

Tóm tắt

Để giúp giữ cho tất cả Windows 10 hệ thống bảo mật và cung cấp các tính năng và cải tiến mới nhất, hỗ trợ cập nhật Windows 10 tải và khởi động trình cài đặt bản cập nhật Windows 10 năm (Phiên bản 1607). Bản Windows 10 Cập Nhật hỗ trợ sẽ được triển khai Windows 10 máy tính không được có bản cập nhật mới nhất được cài đặt.

Lưu ý Công cụ này không hỗ trợ doanh nghiệp và giáo dục. 

Nếu bạn là một chuyên gia CNTT đang tìm kiếm thông tin về bôùt nâng cấp, hãy xem tuỳ chọn dịch vụ Windows 10.

Bạn có thể chạy công cụ tự sẽ tải xuống phần mềm Windows 10 trang web và chỉ dẫn trên trang web để cài đặt Windows 10 phiên bản 1607.

Thông tin

Bạn có thể kiểm tra phiên bản Windows 10 thiết bị của bạn hiện đang xem liệu bạn có đủ điều kiện cho bản cập nhật Windows 10 năm. Để thực hiện việc này, bấm vào bắt đầu nút, sau đó bấm cài đặt > hệ thống > về.
  • Nếu cửa sổ giới thiệu cho biết bạn có phiên bản 10.0 (xây dựng 10240) hoặc phiên bản 1511 (OS xây dựng 10565), bạn có đủ điều kiện để cài đặt bản cập nhật Windows 10 năm.
  • Nếu cửa sổ về chương trình bạn có phiên bản 1607 (OS xây dựng 14393), bạn đã có bản cập nhật Windows 10 năm.
Để biết thêm thông tin về bản cập nhật Windows, hãy xem Windows Update: FAQ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 3159635 - Xem lại Lần cuối: 08-01-2017 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi