Ứng dụng Tải Windows 10 (GWX) không thể điều chỉnh cài đặt nâng cấp của bạn để tự động từ chối ưu đãi nâng cấp miễn phí

TÓ M TẮ T

Nếu bạn được chuyển đến trang này từ ứng dụng Tải Windows 10 (GWX), thì PC của bạn đang dùng phiên bản ứng dụng lỗi thời, vì thế, chúng tôi không thể điều chỉnh các cài đặt GWX của bạn để tự động từ chối ưu đãi nâng cấp miễn phí. Thay vào đó, bạn sẽ phải điều chỉnh thủ công các cài đặt GWX của mình. 

Đề từ chối ưu đãi nâng cấp miễn phí và không nhận thêm thông báo liên quan đến việc nâng cấp, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ nếu bạn sử dụng thiết bị cảm ứng) vào Thanh tác vụ, rồi chọn Thuộc tính.
  2. Trên tab Thanh tác vụ, di chuyển xuống khu vực Thông báo và chọn Tùy chỉnh…
  3. Trong cửa sổ Biểu tượng Khu vực Thông báo, tìm biểu tượng GWX, chọn Ẩn biểu tượng và thông báo.
[Placeholder - insert Notification Area Icons image]


Thuộc tính

ID Bài viết: 3164060 - Xem lại Lần cuối: 06-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi