Nâng cấp lên Windows 10: Thông tin về cách thực hiện có trên thông báo đến từ các phiên bản cũ hơn của ứng dụng Tải Windows 10

Ưu đãi nâng cấp Windows 10 miễn phí kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2016. Windows 10 sẽ tiếp tục có sẵn để mua, trên thiết bịhoặc ở dạng phiên bản đầy đủ của phần mềm. Phiên bản "nâng cấp" được chiết khấu của Windows 10 sẽ không dùng để bán. Bấm vào đây để tìm thêm thông tin về cách nâng cấp lên Windows 10.

Phần còn lại của bài viết này sẽ cung cấp thông tin lịch sử về các thông báo từ Tải ứng dụng Windows 10 (GWX) trước khi kết thúc ưu đãi nâng cấp Windows miễn phí.

Summary

Nếu bạn là khách hàng sử dụng Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1, hãy nhớ hoàn tất quá trình nâng cấp trước khi ưu đãi hết hạn vào ngày 29 tháng 7 năm 2016. Vì thời gian khuyến mãi nâng cấp miễn phí cho Windows 10 sắp hết, bạn có thể xem thông báo của ứng dụng Tải Windows 10 để đảm bảo bạn biết được rằng ưu đãi sắp kết thúc và những gì có thể làm để nâng cấp. Nếu đã cài đặt phiên bản cũ hơn của ứng dụng Tải Windows 10, bạn có thể thấy một trong các thông báo sau, tùy vào phiên bản ứng dụng bạn mà đã cài đặt.

Nếu chưa lên lịch nâng cấp, bạn có thể nhận được thông báo từ ứng dụng Tải Windows 10 với nội dung: “Đừng bỏ lỡ. Ưu đãi nâng cấp miễn phí sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 7.”[Phần giữ chỗ cho Hình ảnh #1 - Hình ảnh
  • Hãy chọn Nâng cấp ngay để bắt đầu nâng cấp lên Windows 10.
  • Chọn mục Chọn thời gian để lên lịch nâng cấp. Chú ý: Tùy chọn này có thể không xuất hiện nữa trong những ngày cuối cùng của đợt ưu đãi này.
  • Chọn Từ chối ưu đãi miễn phí để tiếp tục sử dụng phiên bản Windows hiện tại của bạn. Khi bạn xác nhận muốn từ chối ưu đãi miễn phí, thiết bị của bạn sẽ được đánh dấu để không nhận thêm thông báo về việc ưu đãi nâng cấp lên Windows 10 sẽ hết hạn vào ngày 29 tháng 7.
Chú ý: Nếu bạn bấm vào dấu "X" màu đỏ, thì màn hình sẽ đóng lại và bạn không cần làm thêm gì nữa. Thông báo này được thiết kế để xuất hiện cứ vài ngày một lần, cho đến khi bạn chọn một trong ba tùy chọn nêu trên.

Một số khách hàng có thể nhận được thông báo cho biết rằng PC đã được lên lịch nâng cấp lên Windows 10:

[Trình giữ chỗ: Hình ảnh chọn không tham gia 1]

Thông báo này có nghĩa là việc nâng cấp Windows 10 của bạn sẽ diễn ra vào thời điểm được chỉ định, trừ khi bạn chọn Nâng cấp ngay hoặc “Bấm vào đây để thay đổi lịch trình nâng cấp hoặc hủy việc nâng cấp đã lên lịch”. Nếu bạn bấm vào OK hoặc vào dấu “X” màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn đã sắp đặt xong việc nâng cấp và không cần thực hiện thêm gì cả.

Khi bạn đóng cửa sổ bật lên này, PC sẽ nâng cấp vào thời gian được lên lịch. Dựa trên phản hồi của khách hàng, trong các phiên bản gần đây của ứng dụng Tải Windows 10 (GWX), chúng tôi sẽ xác nhận thời gian nâng cấp theo lịch của bạn và cho bạn thêm một cơ hội hủy hoặc lên lịch lại việc nâng cấp. Màn hình mà bạn thấy có thể hơi khác một chút dựa trên phản hồi mới.

[Trình giữ chỗ: Hình ảnh chọn không tham gia 2]


Thuộc tính

ID Bài viết: 3179888 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 1

Windows 10

Phản hồi