Cách sửa hoặc cài đặt lại Internet Explorer trong Windows

Áp dụng cho: Internet Explorer 11Internet Explorer 10Internet Explorer 9

Nếu vẫn gặp phải sự cố khi sử dụng Windows Internet Explorer, bạn có thể thử sửa hoặc cài đặt lại chương trình để khắc phục sự cố này. Mặc dù điều này nghe có thể đáng sợ, bài viết này cung cấp phương pháp trực tiếp, đáng tin cậy nhất để thực hiện tác vụ này.

Cài đặt lại Internet Explorer trong Windows


Sửa Internet Explorer trong Windows


Bạn có thể đặt lại cài đặt chương trình để sửa Internet Explorer của mình. Để biết các bước thực hiện việc này, hãy xem phần Cách đặt lại cài đặt của Internet Explorer.